Testování očekávaných výjimek

Používám MSTest a osobně se mi atribut [ExpectedException] moc nelíbí. Nevím proč, ale přijde mi odchycení výjimky tímto atributem takové nešikovné, když ostatní věci se řeší pomocí jednoho řádku a statických metod třídy Assert

Přemýšlel jsem o tom, jak udělat testování očekávaných výjimek pro mě jednodušší. Po dnešním krátkém ICQ párovém programování s Michalem Augustýnem jsme postupně vymyslel tento nový Assert:

namespace Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  public static class AssertEx
  {
    /// <summary>
    /// Verifies that the specified exception type is thrown.
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TException">The type of the expected exception.</typeparam>
    /// <param name="action">The action.</param>
    public static void Throws<TException>(Action action) where TException: Exception
    {     
      try
      {
        action();
        Assert.Fail("No expected '{0}' exception thrown.", typeof(TException));
      }
      catch (TException)
      {
        // expected exception 
      }
    }
  }
}

Generický parametr definuje datový typ očekávané výjimky a delegát Action slouží k předání kódu pro testování.

Použití tohoto nápadu je velmi jednoduché a testování přehledné:

 AssertEx.Throws<ArgumentNullException>(()=>service.LogIn(null, "pass"));
 AssertEx.Throws<ArgumentNullException>(() => service.LogIn("username", null)); 

To by bylo pro dnešek vše a doufám, že není moc vidět, že jsem z toho blogování už trochu vypadl. :)

Posted 12 října 10 02:32 by topas | 289 Comments   
Filed under ,
Spolupráce OpenSSL a RSACryptoServiceProvider

Pokud bychom chtěli šifrovat RSA mezi OpenSSL (např. v PHP) a .NETovou platformou pomocí třídy RSACryptoServiceProvider-u narazíme na jeden velký problém. OpenSSL a RSACryptoServiceProvider používají jiné formáty klíčů.

Naštěstí existuje řešení:

 1. Stáhnout OpenSSL - http://www.openssl.org/
 2. Vygenerovat soukromí klíč (pro demostraci s výchozími parametry):
  openssl genrsa -out private.pem
 3. Vygenerovat veřejný klíč:
  openssl rsa -pubout -in private.pem -out public.pem
 4. Stáhnout utilitu OpenSSLKey -  http://www.jensign.com/opensslkey/, která dokáže převést klíč z formátu generovaného OpenSSL do .NETového.

  Bohužel se mi touto utilitou podařilo převést pouze soukromý klíč. Konverze veřejného klíče způsobila chybu v programu. Naštěstí to ale u veřejného klíče nevadí.
 5. Převedený formát klíče se lze načíst metodou FromXmlString, kterou má RSACryptoServiceProvider
 6. Pro získání veřejného klíče v XML formátu je nutné zavolat metodu ToXmlString(false)

Tímto postupem jsme získali soukromý a veřejný klíč pro OpenSSL, tak i pro RSACryptoServiceProvider.

Detaily popisuje článek na http://www.jensign.com/opensslkey/, ve kterém lze stáhnout utilitu OpenSSLKey včetně zdrojového kódu v C#.

Posted 09 dubna 10 04:15 by topas | 139 Comments   
Filed under , ,
Boo syntax highlighting pro Visual Studio 2010

V jenom svém projektu používám skriptovací jazyk Boo, o kterém jsem před nedávnem BooXP psal ve svém seriálu o skriptování. A pořád mě trápilo to, že se po otevření ve Visual Studiu otevírá jako obyčejný textový soubor. Trochu jsem zapátral zkusil naprogramovat Classifier (zase nová terminologie označující třídu, která má na svědomí rozebírání textu na barevné kousky).

Mimochodem... nové Visual Studio 2010 má v sobě zabudovanou hezkou podporu pro doplňky VSX a po rychlé prohlídce API se zřejmě můžeme těšit na opravdu velmi velké množství (a doufám kvalitních) doplňků. ... ale zpět.

Velmi hezký článek, který popisuje všechny věci a souvislosti vlastnosti okolo syntax highlightingu je: LearnVSXNow! #38 - VS 2010 Editor - Text Coloring Sample Deep Dive Také je dobré se inspirovat přímo z příkladů blogu o VSX - New Editor Samples for Visual Studio 2010 Beta 1. Pár příkladů nebo řešení už google vrací, takže není problém. :)

A teď k mému projektu. Jak už nadpis říká, jedná se o zvýrazňování syntaxe jazyka Boo. Je to velmi jednoduché zvýrazňování a lexikální analyzátor jazyka jsem přebral z projektu BooLangStudio.

A na závěr samotný projekt:

Boo syntax highlight for Visual Studio 2010 na CodePlexu.

PS: Kdybyste měl někdo nápad, jak nějak pěkně ukázkově vyřešit víceřádkové komentáře budu velmi rád. :)

Posted 26 března 10 06:52 by topas | 476 Comments   
Filed under ,
WPF: ListBox a vyhledávání pomocí klávesnice

Funkce inkrementálního vyhledávání v ListBoxu je velmi užitečná věc. Ani jsem si nevšiml, že ji používám tak často, dokud jsem nezjistil, že ve WPF je tato vlastnost vypnuta (by default). Vyhledávání zapíná vlastnost IsTextSearchEnabled, kterou implementuje ItemsControl (vyhledávání tedy funguje v ListBoxu, ComboBoxu a dalších ovládacích prvcích založených na položkách).

Jak ale docílit toho, abychom mohli vyhledávat v položkách, které jsou např. business třídy – tedy ne ListBoxItem? Návrháři WPF mysleli i na tento problém – stáčí použít TextSearch.TextPath vlastnost, která určí cestu pro inkrementální vyhledávání pomocí klávesnice. Asi nejlepší bude názorný příklad:

Mějme jednoduchou business třídu:

class SimpleClass
{
    public Firstname {get;set;}
    public Lastname {get;set;} 
}

A chtěli bychom inkrementálně vyhledávat podle příjmení:

<ListBox IsTextSearchEnabled="True" TextSearch.TextPath="Lastname">
<ListBox.ItemTemplate> 
   <DataTemplate>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="{Binding Firstname}"  />
            <TextBlock Text="{Binding Lastname}" Margin="10,0,0,0" />
         </StackPanel>
     </DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>

Snad tento jednoduchý příklad stačí i jako závěr. :)

Add-in Regionate - udělejte si pořádek :)

Celou dobu si říkám, že by to chtělo nějaký Add-in do Visual Studia, který by dokázal nějakým způsobem uklidit metody, vlastnosti, události... a vůbec všechno tak, aby byla struktura kódu přehlednější. Například rozházet metody a vlastnosti do regionů – to by úplně stačilo. Bohužel jsem si to celou dobu říkal, ale až dnes vygůglil add-in, který mohu doporučit. Jmenuje se Regionate, je zdarma a dokonce open source. Je v něm obsaženo pár základních způsobů formátování a další lze přidat editací XML souboru.

Možná Regionate znáte, nebo používáte jiný způsob úklidu kódu ve třídách. Mně tento nález udělal radost, protože tuto funkci už dlouho postrádám.

Posted 26 února 10 11:34 by topas | 165 Comments   
Filed under ,
WPF: Ladění data bindingu

Pokud binding píšete ručně přímo v XAMLu, určitě mi dáte za pravdu, že se občas překlepnete nebo přehlédnete a binding prostě nefunguje. O tom, jak ladit data binding ve WPF vyšlo už poměrně hodně článků např. How can I debug WPF bindings? od Bea Stollnitze, který popisuje několik technik ladění.

Nejvíce se mi osvědčilo nadění pomocí Converteru. Converter je třída, která je zděděná z IValueConverter a můžeme pomocí něho udělat  jakousi transformaci dat na požadované datové typy. Jako jeden z příkladů budiž projekt WPF Converters na CodePlexu, který obsahuje poměrně velké množství v praxi hodně užitečných konvertorů.

Můj Converter pro ladění vypadá takto:

public class DebugConverter : IValueConverter
{
  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
  {
    System.Diagnostics.Debugger.Break();
    return value;
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
  {
    System.Diagnostics.Debugger.Break();
    return value;
  }
}

Princip je jednoduše takový, aby při konverzi hodnoty vyskočila výjimka. Potom si můžeme ve Visual Studiu prohlédnout hodnotu, která by se konvertovala v parametru value.

Pokud by k výjimce vůbec nedošlo, znamená to, že se Converter nepoužil a tím pádem se pravděpodobně jedná o překlep v názvu vlastnosti (Property), kterou chceme svázat bindingem.

Použití Converteru je velmi jednoduché, je potřeba ho jenom přidat do Resource, abychom ho mohli použít jako StaticResource:

<Window.Resources> 
  <DebugConverter x:Key="DebugConv" /> 
</Window.Resources>

A potom použít v bindingu, který chceme prověřit:

<Label Content="{Binding ElementName=myTextBox, Path=Text, Converter={StaticResource DebugConv}}" />

A motivační poznámka na závěr. Vytvořit tento ladící Converter zabere opravdu mnohem méně času než metodou pokus omyl zjišťovat, kde je chyba. (Vlastní zkušenost) :)

Posted 06 ledna 10 09:27 by topas | 206 Comments   
Filed under , ,
WPF: Tahák na data binding

Dnes zase jen stručně a v podstatě jedním odkazem. Pokud jste (stejně jako já) dost zapomnětlivý nebo se s technologií WPF teprve seznamujete, určitě oceníte WPF XAML Data Binding Cheat Sheet, ve kterém jsou uvedeny všechny základní konstrukce pro tvorbu bindingu ve značkovacím jazyce XAML.

V kombinaci s budoucím Visual Studiem 2010, které už konečné bude podporovat intellisense i pro binding, bude snad psát binding přímo v XAMLu mnohem snazší.

Posted 05 ledna 10 04:00 by topas | 164 Comments   
Filed under ,
WPF: Hit testing

Hit testing se používá všude tam, kde je potřeba, aby se ověřilo, jestli bod (Point) nebo celá geometrie objektu (Geometry) a vizuální vzhled kontrolního prvku WPF (např. UIElement) spolu kolidují. V praxi se tento test používá asi nejčastěji pro události stisku tlačítek a pohybu myši, kde se na základě hit testu rozhodne, zda vyvolat událost nebo ne.

Pokud bychom chtěli nějaký objekt udělat “průhledný” na vizuální kolize (klikání myší apod.) stačí na něm nastavit IsHitTestVisible = false. Je to užitečné, když potřebujeme události od objektu, který leží pod tímto “průhledným”.

Vlastnost IsHitTestVisible má ale v jednom směru dost nepříjemné chování. Její hodnota se dědí z rodičovského prvku.

Myslím, že nejlepší bude praktická ukázka:

<Canvas x:Name="Klikat" IsHitTestVisible="True">
  <Canvas x:Name="Neklikat" IsHitTestVisible="False">
     <Ellipse x:Name="Klikat_elipsa" IsHitTestVisible="True" />
  </Canvas>
</Canvas>

V tomto případě bychom chtěli docílit toho, aby Canvas s názvem “Klikat” generoval události myši, Canvas “Neklikat” byl průhledný a elipsa “Klikat_elipsa” generovala události. Zde ale narazíme na problém. Vlastnost IsHitTestVisible se totiž dědí z nadřazeného elementu a tím pádem bude mít elipsa vždy IsHitTestVisible = false (ať je v XAMLu nastaveno cokoliv). A události myši bude generovat pouze Canvas “Klikat”.

Jak tedy z toho? Doporučuji přečíst dobrý článek na MSDN o tom, jak funguje Hit testing.

A moje řešení bylo nastavit u všeho IsHitTestVisible = true a “průhlednost” Canvasu “Neklikat” jsem zajistil tak, že jsem vytvořil novou třídu zděděnou z třídy Canvas a v ní jsem přepsal metodu:

protected override HitTestResult HitTestCore(PointHitTestParameters hitTestParameters)
{
  return null;
}

Tím se zajistila ona “průhlednost” na události myši bez toho, aby byla stejně “průhledná” i elipsa “Klikat_elipsa”.

Na závěr ještě jednou doporučím přečíst článek na MSDN o tom, jak funguje Hit testing, který poskytne návod, jak by se daly řešit mnohem komplikovanější situace.

Posted 11 prosince 09 10:46 by topas | 183 Comments   
Filed under ,
WPF: Jak zarovnat prvek vždy na střed v Canvasu?

Dnes jenom stručně a v podstatě jedním odkazem, který musím přeposlat dál. :). Jedná se o velmi elegantní řešení, jak zarovnávat prvky v rámci Canvasu - a to jak horizontálně, tak vertikálně. Celé řešení je v chytré implementaci IMultiValueConverter tak, aby centroval. Více ve článku: Centering elements on a canvas in WPF

Posted 30 listopadu 09 10:04 by topas | 117 Comments   
Filed under ,
WPF Themes - jednoduše "skinovatelné" aplikace

Možná WPF Themes znáte. Jedná se o balík XAML souborů, které jednoduše připojíte k vašemu projektu, přidáte jeden řádek kódu do Application.Resources elementu v souboru App.xaml a hle, váš program vypadá úplně jinak a možná o pár řádů lépe.

Osobně jsem jako programátor trochu ve WPF ztracený. Ne kvůli tomu, že by mi dělalo problémy samotné WPF, ale díky tomu, že umožňuje tolik možností vzhledu a hraní si s grafikou, mi vždycky dojde brzo fantazie a více než polovinu času trávím tím, jak by aplikace mohla vypadat. Určitě by to chtělo nějakého grafika, který by tu představu měl.

Co ale v případě, když grafik jednoduše není? Zkuste napřed WPF Themes, ve kterých lze vybrat nějaký základ. Upravit nějaké detaily už jako programátoři zvládneme. :) Návod a popis lze najít v dokumentaci projektu WPF na Codeplexu.

Důvod, proč jsem se o WPF Themes rozhodl napsat, je jednoduchost celého řešení. Upravit stávající program je opravdu otázkou jednoho řádku v App.xaml a napsat přepínatelný vzhled aplikace není (s inspirací z ukázkového programu) vůbec žádný problém.

Konec šedým okýnkům! :)

Posted 17 listopadu 09 12:30 by topas | 138 Comments   
Filed under ,
WPF: Syntax Highlight TextBox

Založil jsem projekt Simple WPF Syntax Highlight TextBox na CodePlexu. Jak už název napovídá, jedná se o projekt s cílem vytvořit jednoduchý TextBox k editaci zdrojových kódů. Budu se snažit projekt udržovat a rozšiřovat (doufám), protože se zatím jedná o první veřejnou verzi, která má k dokonalosti pořád daleko.

Vlastnosti

Základní vlastnosti jsou v bodech napsány na domácí stránce projektu, ale tady se o nich taky zmíním:

 • Jednoduše definovatelná pravidla obarvování pomocí Brush (ne pouze barva)
 • Definovatelné pozadí pomocí Brush (ne pouze barva)
 • Libovolná barva kurzoru
 • Zvýraznění seznamu slov
 • Číslování řádků
 • Definovatelná velikost odsazení (Tab size) – Taby se převádí na mezery
 • Správné odsazování pomocí tab/shift+tab i pro výběr více řádků
 • Nový řádek pomocí enteru (jak jinak? :) ) respektuje odsazení, které bylo na aktuálním řádku

V testovacím programu je ukázka zvýrazňování syntaxe pro jazyky IronPython (používá Dynamic Language Runtime, a tak lze jednoduše upravit pro jakýkoliv DLR jazyk) a pro Boo (používá upravený oficiální lexikální analyzátor jazyka Boo).

Vlastní myšlenka, kterou popisují např. články CodeBox2 Project na CodeProject a DevHawk CodeBox, je v tom, že se původnímu TextBoxu nastaví napevno transparentní text a zajistí se vlastní vykreslování v metodě OnRender.

Co dál?

V dalších verzích se můžete těšit na zvýrazňování celých řádků, např. pro breakpointy, chyby, apod. A také na jednoduché doplňování kódu (intellisense), které bude implementováno pro jazyk Boo.

Posted 12 listopadu 09 06:21 by topas | 56 Comments   
Filed under ,
WPF: Pekelný designer ve VS 2008

WPF designer ve Visual Studiu 2008 začínám pomalu vnímat jako určitý druh umělé inteligence. :) Chápu, že v tak rozsáhlém programu jako je VS, může být nějaká chyba, ale tohle mě opravdu dostalo.

Svůj UserControl mám v jiné assembly než vlastní program. Jsem na takové členění zvyklý, a tak to prostě chci. Pokud ale UserControl použiji v programu, správně nadefinuji namespace v XAMLu, tak to bláznivé Visual Studio píše, že nemohlo najít danou assembly

(Assembly 'xyz' was not found. The 'clr-namespace' URI refers to an assembly that is not referenced by the project.)

a Bůh ví, co ještě. Ale ta assembly tam je! Však to po spuštění funguje normálně.

Nebudu vás napínat. Problém byl v tom, že si projekty třídím podle programovacího jazyka, ve kterém jsou napsané a tento byl v adresáři C#. Milý designer totiž nemá rád, když je ‘#’ (mřížka) někde v cestě. Nechápu, ale budiž. Adresář jsem přejmenoval na “CSharp” a všechno funguje jak má. 

Pokud se setkáte s touto chybou, doporučuji přečíst jedno delší vlákno na fórech MSDN, které se touto chybou zabývá.

Přeji pevné nervy. :)

Posted 06 listopadu 09 10:06 by topas | 135 Comments   
Filed under ,
Skriptování v Silverlightu

Dnes jenom stručně. :) Někdo se mě v komentářích u seriálu o skriptování ptal, jestli je možné použít některý ze skriptovacích jazyků pro Silverlight. Podařil se mi najít velmi hezký příklad, kde je porovnání mezi použitím DLR (Dynamic Language Runtime) konkrétně IronPython a jazyka Boo.

Protože implementace jazyka IronPython nad DLR musí mít k sobě ještě poměrně velké množství kódu, slouží tento příklad pro porovnání velikostí, které v případě Silverlightu hrají roli:

IronPython zhruba 1,15 MB
Boo zhruba 46 kB

To může být také významný rozhodovací faktor při volbě skriptovacího jazyka.

Detaily včetně zdrojových kódů můžete najít na projektu Tetrisu (lazunin.com).

WPF: Kontejner pro editaci objektů

Předem se omlouvám za nadpis. Nenapadá mě totiž, jak lépe pojmenovat věc, kterou určitě všichni znáte z (převážně vektorových) grafických editorů, a kterou můžete vidět na následujícím obrázku v akci:

dragdrop

Jedná se o kontrolní prvek zděděný z ContentControl (tedy takový, který umožňuje mít do sebe zanořený nějaký obsah) a umožňuje přesuny, změnu velikosti a rotaci jiného prvku, který je uvnitř.

Vycházel jsem z článku WPF Diagram Designer: Part 1, ale chtěl jsem, aby můj kontrolní prvek měl následující vlastnosti:

 • Jednoduché použití (příklad v závěru článku)
 • Možnosti přesunů, změny velikosti a rotace
 • Kurzory nezávisle na nastavení Windows
 • Kurzory správně vzhledem k úhlu natočení
 • Možnost definovat Brush (barvu) úchopových okrajů
 • Možnost dalšího rozšiřování (tedy ne jenom styl ContentControl-u)

Příklad

<Window x:Class="ObjectMoveTest.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:con="clr-namespace:WPFUtils;assembly=WPFUtils"
Title="Window1" Height="600" Width="800">
  <Canvas>
    <con:ObjectTransformContainer Width="300" Height="200" SelectionBrush="Red" Canvas.Left="50" Canvas.Top="50">
      <MediaElement Stretch="Fill" x:Name="mediaElement" Source="./test/movie.wmv" IsHitTestVisible="False"/>
    </con:ObjectTransformContainer>
  </Canvas>
</Window>

Závěr

Pro lepší představu a použití ve vlastních projektech nabízím celý projekt ke stažení. Doufám, že se bude někomu hodit. :)

Posted 20 října 09 10:11 by topas | 166 Comments   
Filed under ,
Skriptování v .NETu 9 (Praktické testy, System.AddIn)

Ačkoliv by se předchozí díl mohl zdát (podle názvu) závěrečný, opak je pravdou. :) Kategorie, ve kterých jsem skriptovací jazyky testoval, měly totiž jeden společný parametr – byly závislé na komunikaci mezi skriptem a hlavním programem. Další parametr, který nás zajímá, je rychlost vyhodnocování samotného skriptu.

L-Systém fraktály

Vytvořil jsem jednoduchý testovací program, který vykresluje L-Systém fraktály. K ovládání vykreslovacího kurzoru (želvičky) se nepoužívá gramatika, ale právě různé skriptovací jazyky. Pro více informací o tomto druhu fraktálů doporučuji článek L-Systémy: přírodní objekty i umělé artefakty, který vyšel na serveru Root.cz. Aby měly skriptovací jazyky alespoň nějakou práci, budou vykreslovat kapradinu, kterou můžete vidět na obrázku:

kapradina

Nemá cenu popisovat jednotlivé metody želvičky. Pro podrobnosti si, prosím, stáhněte celý projekt v závěru článku. Snad jen pro úplnost pseudokód, který vykonávaly všechny testovací skriptovací jazyky:

function Fern(size)
    if size <5 then
       return        
    end
    turtle.Forward(size / 20)
    turtle.Left(80)
    Fern(size * 0.3)
    turtle.Right(82)
    turtle.Forward(size / 20)
    turtle.Right(80)
    Fern(size * 0.3)
    turtle.Left(78)
    Fern(size * 0.9)
    turtle.Left(2)
    turtle.Backward(size / 20)
    turtle.Left(2)
    turtle.Backward(size / 20)            
end
Fern(300)

 

System.AddIn Framework

Už nadpis sliboval průzkum technologie System.AddIn (.NET 3.5) – jedná se o framework, pomocí kterého můžeme poměrně jednoduše vyvinout aplikaci rozšiřitelnou pomocí zásuvných modulů. Tento framework má výhodu hlavně v tom, že umožňuje řešit zpětnou kompatibilitu jednotlivých zásuvných addinů, možnost jejich uvolnění z paměti a ochranu hlavního programu proti chybě v addinu (addiny běží v oddělené AppDomain).

O System.AddIn Frameworku toho bylo napsáno poměrně hodně a určitě stojí za prozkoumání. Mohu doporučit:

Co je důležité pro naše testovaní je fakt, že práce s Addinem (pluginem, zásuvným modulem, jak chcete...) určitě bude trvat nějaký čas navíc, protože hlavní program musí komunikovat s jinou AppDomain.  O rychlosti komunikace rozhoduje, jestli se předávaný objekt mezi addinem a hlavním programem předává hodnotou serializovaný (atributem [Serializable]) nebo odkazem (zděděný ze třídy MarshalByRefObject).

Testování

Test ukazuje, jak rychle lze volat metody proměnné (instance určité třídy, která byla vytvořená v hlavním programu) ze skriptu. Testování nezahrnuje režii, která je potřeba k vytvoření testovacího engine. Proto testujeme pouze následující kroky:

 • Parsování a kompilace (vyhodnocení) skriptu.
 • Předání vytvořené instance želvičky.
 • Rekurzivní vykreslení kapradiny ve skriptovacím jazyku.

V testování System.AddIn frameworku se testuje pouze to, jestli je objekt želvičky předáván mezi AppDomain:

Dobu potřebnou ke komunikaci mezi AppDomain jsem měřil tak, že jsem vypočítal rozdíl mezi dobou výpočtu v hlavním programu a napevno naprogramovaným kódem v addinu (bez použití skriptovacího jazyka).

Pár poznámek: Skriptovací knihovna DotScript, kterou jsem popisoval v prvním dílu seriálu, se neosvědčila – metoda, která měla přidat referenci na assembly s želvičkou, nefungovala. Omluvou budiž to, že je knihovna DotScript v beta verzi (bohužel jsem neměl čas problém blíže zkoumat). DotScript jsem proto nahradil parsováním C# pomocí CodeDomProvideru. 

Také je třeba poznamenat, že v PowerShellu se mi nepodařilo (ačkoliv jsem zkoušel na hodně místech použít přetypování na celá čísla) docílit vykreslení kapradiny stejně. Kapradina se vykreslí bohatší, což PowerShell trochu znevýhodňuje – ale nemělo by moc zásadně.

Testování probíhalo na počítači s procesorem Intel Core Duo 2 (P8400) @ 2.26 GHz, 4 GB RAM, operační systém Windows Vista Ultimate.

Výsledky

Jazyk MarshalByRefObject [Serializable]
Lokální výpočet 70 ms 71 ms
Výpočet v addinu 937 ms 3090 ms
Boo 1026 ms 3258 ms
C# 970 ms 3125 ms
IronPython 3590 ms 5173 ms
IronRuby 2856 ms 5155 ms
JScript .NET 1475 ms 5097 ms
Lua 2506 ms 5979 ms
PowerShell 408669 ms 411687 ms
 
Komunikace 866 ms 3018 ms

 

A nyní trochu grafů... :)

speed1a

speed1b

Protože se z grafů s logaritmickým měřítkem těžko odhadují poměry komunikací mezi AppDomain a vlastním prováděním skriptů, udělal jsem ještě 2 grafy, kde je poměr hezky vidět. Na těch už není PowerShell, který by je svým dlouhým časem zkresloval.

speed2a 

 speed2b

Závěr

V tomto praktickém testu se opět ukázalo, že skriptovací jazyky můžeme rozdělit do 3 skupin, které jsou zhruba stejně rychlé:

 • Ty, které se překládají do CIL (C#,Boo,JScript).
 • Ty, které používají Dynamic Languga Runtime (IronPython, IronRuby).
 • Ostatní – poměrně rychlá Lua, a velmi pomalý PowerShell.

Také jsem chtěl ukázat, jaký vliv může mít opakované používaní objektu z jiné AppDomain a jaký vliv na to má předávaní odkazem (MarshalByRefObject) a hodnotou ([Serializable]).

Pro vytvoření tohoto ukázkového programu bylo použití jiných AppDomain nezbytné, protože současná verze IronRuby a IronPython používá sice stejné assembly Dynamic Language Runtime, ale jiné verze. Jindy je třeba toto řešení zvážit z důvodu režie, kterou má komunikace mezi AppDomian.

Pro detaily k jednotlivým skriptovacím jazykům, prosím, zavítejte do předcházejících dílů seriálu.

Ke stažení

Myslím, že na závěr by se slušelo dát ke stažení celý projekt pro vykreslování L-Systém kapradiny pomocí skriptů.

Testovací program byl vytvořen narychlo a pouze pro účely testování, tak prosím o kolegiální toleranci. :)

Posted 13 října 09 11:28 by topas | 87 Comments   
Filed under ,
Více článků Další stránka »
Vyvojar.cz na prodej!