Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc
Titulní Blogy Fotky Soubory

Prohlížení podle štítků

Všechny štítky » COBIT
Zobrazena stránka 1 z 4 (celkem 35)
 • ME4 Poskytnutí IT řízení

  Článek ze série COBIT ME4.1 Vytvoření IT Řídícího Frameworku Pracuj se správní radou na definici a vytvoření IT Frameworku pro řízení (včetně vedení) procesů, rolí a odpovědnosti, požadavků na informace a organizačních struktur tak, aby bylo zajištěno, že podnikové IT investiční programy jsou s nimi v souladu a jsou dodány s firemní strategií a ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do srpna 5, 2012
 • ME3 Zajištění shody s předpisy

  Článek ze série COBIT ME3.1 Identifikace práva a regulací mívají potencionální dopad na IT Vymez a implementuj postup k zajištění včasné identifikaci místního a mezinárodního práva, smluv, politik a regulačních požadavků týkajících se informací, dodání informačních služeb, včetně služeb třetích stran a IT organizace, procesů a infrastruktury. ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do srpna 4, 2012
 • ME2 Monitoring a vyhodnocení interního řízení

  Článek ze série COBIT ME2.1 Monitoring interního řídícího Frameworku Průběžně sleduj IT řídící prostředí a řídící Framework. Prozkoumej používané průmyslově osvědčené praktiky a poměřuj jejich výkon, tento postup by měl být použitý na zlepšení IT řízení a řídícího Frameworku. ME2.2 Dozorčí přezkoumání Monitoruj a reportuj efektivitu interních ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do srpna 4, 2012
 • ME1 Monitoring a vyhodnocení IT výkonu

  Článek ze série COBIT ME1.1 Přístup k monitoringu Ujisti se, že management definuje obecný Framework monitoringu a postupy, které definují rozsah, metodologii a procesy, pro monitorování IT příspěvků do výsledků správy podnikového portfolia a procesů programového managementu. Tyto procesy jsou specifické pro dodávku IT kapacit a služeb. ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do srpna 2, 2012
 • DS13 Správa provozu

  Článek ze série COBIT DS13.1 Provozní postupy a instrukce Definuj, implementuj a udržuj standardní postupy pro provoz IT a ujisti se, že je personál obeznámen se všemi úkoly, které se jich týkají. Provozní postupy by měly zahrnovat změnu předání (formální předání činnosti, aktualizace stavů, provozní problémy, eskalační postupy a zprávy o ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do července 31, 2012
 • DS12 Správa fyzického prostředí

  Článek ze série COBIT DS12.1 Výběr a uspořádání Definuj a vyber fyzická místa pro IT vybavení podporující technologické strategie spojené s business strategií. Výběr a návrh rozložení míst by měl brát v úvahu riziko spojené s přírodními a člověkem způsobenými katastrofami. Také by mělo brát ohled na příslušné zákony a předpisy, jako je zdraví a ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do července 31, 2012
 • DS11 Správa dat

  Článek ze série COBIT DS11.1 Business požadavky pro data management Nastav opatření pro zajištění doručení dokumentů očekávaných businessem. Zajistěte, aby všechny údaje získané z businessu byly zpracovávány, všechny výstupy vyžadované business byly připraveny a dodány, a že je podporováno znovuspuštění a přepracování. DS11.2 Ujednání ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do července 30, 2012
 • DS10 Správa problémů

  Článek ze série COBIT DS10.1 Identifikace a klasifikace problémů Implementuj procesy pro reportování a klasifikaci problémů, které byly identifikovány jako součást správy chyb. Tyto kroky klasifikace problému jsou podobné jako kroky v klasifikaci mimořádných událostí, jsou určeny kategorií, dopadem, naléhavostí a prioritou. Problémy by měli být ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do července 30, 2012
 • DS9 Správa konfigurace

  Článek ze série COBIT DS9.1 Úložiště konfigurace a výchozí bod Vytvoř centrální úložiště pro všechny relevantní informace o konfiguračních položkách. Tento repozitář musí obsahovat hardware, aplikační software, middleware, parametry, dokumentaci, postupy a nástroje pro ovládání, přístup a používání systémů a služeb. Relevantní informace musí ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do července 29, 2012
 • DS8 Správa Service Desk a incidentů

  Článek ze série COBIT DS8.1 Service Desk Zřiď funkční service desk, který bude vykonávat uživatelské rozhraní k IT, k registraci, komunikaci, odesílání a analýze všech hovorů, ohlášených mimořádných událostí, požadavky na provoz a informační požadavky. Měl by být zaveden monitoring, eskalační postupy založené na dohodnutých úrovní služeb ve ...
  Vloženo do Martin Knotek blog (Weblog) od dotnet do července 29, 2012
1 2 3 4 Další >
Powered by Community Server (Personal Edition), by Telligent Systems