Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

Radim.NET

Radim Hampel : Microsoft business intelligence, performance management and data warehousing
Enterprise Policy Management Framework

Jednou z nových funkcí SQL Serveru 2008 je Policy-Based Management. PBM umožňuje definovat a následně kontrolovat stav a parametry SQL objektů. Administrátor vytvoří sadu pravidel (politik) a nastaví typ kontroly - ruční spuštění, pravidelnou kontrolu nebo případně vynucení pravidel. Vynucení znamená to, že pokus o vytvoření nebo změnu stavu objektu, která by porušovala politiku, bude serverem odmítnut. Na vlastní kůži jsem si to vyzkoušel během WUG prezentace, kdy jsem vytvořil nahodile vymyšlenou politiku, že uložené procedury nesmějí začínat prefixem (sp_). Pak jsem na politiky zapoměl a pokračoval v dalších funkcích. Problém nastal při vytváření datového skladu pro Performance Data Collector (další novinka, která měří důležité výkonostní parametry serveru a ukládá je do databáze pro historické srovnání). Inicializace PDC několikrát havarovala a neměl jsem tušení, co za tím může být. Nakonec jsme společně objevili zalogovanou chybu, kterou zapsal PBM - procedury v datovém skladu začínaly právě na sp_ a na tom inicializace skončila.

PBM pro mě znamená jednu z nejzajímavějších změn. Umožňuje formalizovat administrátorskou práci, což jednak zkrátí nezbytné klikání (třeba na zjištění, jestli všechny firemní servery mají vypnutý xp_CmdShell) a jednak sníží riziko přehlédnutí nebo opomenutí určité kontroly. Firma tak má možnost centralizovat, formalizovat všechny nároky na SQL Server a mít přehled o aktuálním stavu jejich naplňování. Microsoft nabízí ke stažení sadu doporučených pravidel v 2008 feature packu.

EPM

Enterprise Policy Management Framework je komunitní projekt, který umožní spustit politiky oproti všem dostupným SQL Serverům(i oproti nižším verzím). EPM rozšířuje možnosti PBM tím, že spouští PowerShell skripty oproti dalším instancím a vizualizuje aktuální stav. Projekt obsahuje sql skript pro vytvoření tabulek s výsledky, prováděcí PowerShell skript a Reporting Services reporty nad vytvořenými tabulkami. Pro svůj běh potřebuje jednu nebo více instancí 2008 (pro politiky, jako centrální server a jako prováděcí server). Konfigurace spočívá ve vytvoření historických tabulek a nastavení skriptu (jména jednotlivých serverů). V reportech je pak jednoduché sledovat vývoj počtu porušení politik, nebo je lehkce proklikat na konkrétní chybu.

Zveřejněno 5. září 2009 17:47 by radim

Vedeno pod: ,

Komentář

Žádné komentáře

Nejsou povoleny nové komentáře k tomuto příspěvku
Vyvojar.cz na prodej!