Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

Radim.NET

Radim Hampel : Microsoft business intelligence, performance management and data warehousing
Microsoft Business Intelligence v AC Milán

Microsoftí reklamní upoutávka ukazuje využití BI technologií při tréninku fotbalistů AC Milán. Ukázka zachycuje slavné tváře a výpovědi trenérů, bohužel však méně záběrů na samotné vyhodnocení tréninkových dávek a použitých technologií. Posuďte sami: http://www.microsoft.com/smallbusiness/products/businessintelligence.aspx?CR_CC=100275146

Posted 5. ledna 2010 20:28 by radim | 0 Comments

Nastavení práv pro čtení EventLogu pomocí WMI

Nedávno jsem potřeboval načíst konkrétní záznamy ze systémového EventLogu. Šlo o tisky provedené na jednom serveru, které jsou ukládal do databáze. Výsledkem byl seznam toho, kdo/co/kdy/kolik tiskne. Integration Services nabízí komponentu, která uloží výsledek WMI dotazu do souboru (WMI Data Reader Task). Komponenta není bohužel napsána jako data flow source, ale i s nutným mezikrokem (uložení do souboru a následné načtení) je relativně snadno použitelná. Kromě cílového serveru se nastaví namespace pro WMI objekt, v případě EventLogu je to \root\cimv2.

WMI dotazovací jazyk (WMI Query Language - WQL) je podmnožina ANSI SQL. Dotaz na všechny tiskové události bude vypadat asi takto: Select * from Win32_NTLogEvent Where Logfile = 'System' And SourceName='Print' And TimeGenerate > '20100101141835.00000420'

Určitým problémem může být práce s časovým formátem WQL, zde ale pomůže třída System.Management.ManagementDateTimeConverter.

Služba WMI původně vznikla, aby umožnila prováděni administrativních úkolů na vzdálených počítačích. Základním (a ve většině WMI příkladů nejspíš implicitně očekávaným) nastavením jsou administrátorská práva. Při detailnějším nastavení přístupových práv je ale situace o něco složitější. Co je tedy nutno udělat?

DCOM nastavení. WMI používá DCOM pro běh kódu na cílovém počítači. První věcí je tedy umožnit vzdálený přístup k počítači.

 1. Spustit DCOM Config (DCOMCnfg.exe nebo přes administrative tools)
 2. Component Services -> Computers -> My Computer, zobrazit Properties na My Computer
 3. Zobrazit záložku COM Security
 4. Kliknout na Edit limits... pro Launch and Activation Permissions
 5. Přidat nový účet/skupinu s právy Remote Launch a Remote Activation
 6. Kliknout na Edit limits... pro Access Permissions
 7. Vybrat Anonymous Logon a přidat volbu Remote Access

Securing a Remote WMI Connection

WMI Namespace Security - přístup k jednotlivým namespace, pro tento příklad "postačí" defautní \root\cimv2

 1. Otevřít MMC add-in pro WMI Control (třeba Administrative Tools -> Computer Management -> Services and Applications -> WMI Control)
 2. Zobrazit Properties pro WMI Control
 3. Vybrat záložku Security
 4. Zvolit cílový namespace
 5. Kliknout na Security a zvolenému účtu nastavit volbu Remote Enable

Setting Namespace Security with the WMI Control

Nastavení práv pro čtení EventLogu.

 1. Spustit RegEdit pro editaci registry
 2. Vybrat větev (pro System EventLog) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System
 3. Zvolit CustomSD
 4. Přidat nový SD (security descriptor) záznam pro zvolený účet
 5. SD záznam bude vypadat nějak následovně: O:BAG:SYD:(A;;0x07;;;WD)S:(ML;;0x1;;;LW)
 6. Přidaný řetězec bude ve tvaru: (A;;0x1;;;SID) A-Allow, 0x1 - Read a SID bude SID vybraného účtu
 7. SID lokálního účtu (tak jsem ho vyčetl já) jde zjistit opět přes registry, větev
 8. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion \ProfileList

How to set event log security locally or by using Group Policy in Windows Server 2003
http://www.jameskovacs.com/blog/WritingToTheEventLogFromASPNETFailsWhenRunningOnWindowsServer2003SP1.aspx

Posted 3. ledna 2010 16:12 by radim | 0 Comments

Vedeno pod: ,

Enterprise Policy Management Framework

Jednou z nových funkcí SQL Serveru 2008 je Policy-Based Management. PBM umožňuje definovat a následně kontrolovat stav a parametry SQL objektů. Administrátor vytvoří sadu pravidel (politik) a nastaví typ kontroly - ruční spuštění, pravidelnou kontrolu nebo případně vynucení pravidel. Vynucení znamená to, že pokus o vytvoření nebo změnu stavu objektu, která by porušovala politiku, bude serverem odmítnut. Na vlastní kůži jsem si to vyzkoušel během WUG prezentace, kdy jsem vytvořil nahodile vymyšlenou politiku, že uložené procedury nesmějí začínat prefixem (sp_). Pak jsem na politiky zapoměl a pokračoval v dalších funkcích. Problém nastal při vytváření datového skladu pro Performance Data Collector (další novinka, která měří důležité výkonostní parametry serveru a ukládá je do databáze pro historické srovnání). Inicializace PDC několikrát havarovala a neměl jsem tušení, co za tím může být. Nakonec jsme společně objevili zalogovanou chybu, kterou zapsal PBM - procedury v datovém skladu začínaly právě na sp_ a na tom inicializace skončila.

PBM pro mě znamená jednu z nejzajímavějších změn. Umožňuje formalizovat administrátorskou práci, což jednak zkrátí nezbytné klikání (třeba na zjištění, jestli všechny firemní servery mají vypnutý xp_CmdShell) a jednak sníží riziko přehlédnutí nebo opomenutí určité kontroly. Firma tak má možnost centralizovat, formalizovat všechny nároky na SQL Server a mít přehled o aktuálním stavu jejich naplňování. Microsoft nabízí ke stažení sadu doporučených pravidel v 2008 feature packu.

EPM

Enterprise Policy Management Framework je komunitní projekt, který umožní spustit politiky oproti všem dostupným SQL Serverům(i oproti nižším verzím). EPM rozšířuje možnosti PBM tím, že spouští PowerShell skripty oproti dalším instancím a vizualizuje aktuální stav. Projekt obsahuje sql skript pro vytvoření tabulek s výsledky, prováděcí PowerShell skript a Reporting Services reporty nad vytvořenými tabulkami. Pro svůj běh potřebuje jednu nebo více instancí 2008 (pro politiky, jako centrální server a jako prováděcí server). Konfigurace spočívá ve vytvoření historických tabulek a nastavení skriptu (jména jednotlivých serverů). V reportech je pak jednoduché sledovat vývoj počtu porušení politik, nebo je lehkce proklikat na konkrétní chybu.

Posted 5. září 2009 17:47 by radim | 0 Comments

Vedeno pod: ,

24 Hours of PASS

24 hours of PASS (Professional Associating for SQL Server) je celodenní bezplatná online konference věnovaná tematice SQL Serveru a business intelligence. Akce se skládá z 24 hodinových přednášek, které se budou vysílat živě během 2. září 2009. Na akci vystoupí řada známých tváří ze SQL Server komunity, například Adam Machanic, Andrew Kelly, Brian Knight, Erik Veerman, Greg Low, Jessice Moss, Kevin Kline a řada dalších. Témata přednášek: databázový návrh, PowerShell vs sql server, SSIS performance, spatial data, ADO.NET data services, wait statistics, ...

Na konferenci se můžete zaregistroval bezplatně (protože jde o akci "around the clock", je k dispozici konvertor časových zón), ale později by měly být k dispozici záznamy včetně Q&A.

Posted 19. srpna 2009 19:44 by radim | 0 Comments

Krásné sparkline grafy

V minulém příspěvku jsem se zmiňoval o novém typu grafu v Excelu 2010 - sparklines. Při pročítání dalších informací jsem narazil na produktovém blogu Excel týmu na naprosto fantastické ukázky sparkline grafů, podívejte se sami:

Sparklines – Lining Up the Points
Sparkline Axis Options
Formatting Sparklines
Adding Some Spark to Your Spreadsheets
Sparklines in Excel

Posted 29. července 2009 22:08 by radim | 0 Comments

Co přináší nového Excel 2010

Před pár dny Microsoft vypustil neveřejné technical preview balíku Office 2010 a blogosféra začíná produkovat řadu komentářů na jeho adresu. Já jsem byl zvědavý hlavně na Excel, z hlediska business intelligence nejpoužívanější klientský nástroj vůbec. Přechod od 2003 k 2007 znamenal (tedy tam, kde je aktuální verze používána, není to zdaleka samozřejmost) velký posun kupředu (podpora Analysis Services 2005, grafická stránka, generování efektivních MDX dotazů, spolupráce s Sharepointem/Excel services). Kam míří Excel 2010?

 • Nový splash screen :)
 • Nový typ grafu - Sparklines. Je to minigraf, který ukazuje trend ve vybrané oblasti.  Výborná věc, nepotěší asi ty, kteří dodávali podobný typ grafů, třeba MicroCharts.
 • Writeback - konečně první OLAP klient, který podporuje writeback(what-if analysis)! Produktový tým určitě využil zkušeností získaných při vývoji PerformancePointu, ale proč až nyní?? Pro mě novinka číslo jedna.
 • Slicers - vizuální filtrování pivot tabulky. Jednotlivé slicery pak vizuálně indikují prázdnost/neprázdnost a navzájem se ovlivňují (po výběru produktu se vyznačí zákazníci, kteří si ho koupili).
 • Filtrování členů dimenzí podle textu. Tedy něco, co je přebráno z Proclarity - při rozbalení seznamu klientů nemusím zdlouhavě listovat tisíci položkami, ale zapíšu část jména a dohledám konkrétního. Jednoduché a dost pomůže.
 • Podpora sad. Excel umožní vytvářet named sety a to nejen výčtem členů, ale i pomocí MDX. Taktéž podporuje dynamické sety (novinka AS 2008), což je něco, co vrací jiné členy podle vybraného filtru (např. Top 09 politiků - pro jiný rok vrátí jiný seznam, dle popularity)
 • Podpora samoobslužné analýzy (alias Gemini)
 • Show As - měřítka se dají použít v pivot tabulce opakovaně, v různém zobrazení (jako různá procenta (k předchůdci, celku, ...), nebo se nabízí i časové výpočty bez MDX, jako YTD a další)

Linky:

Backstage with Office 2010
Excel 2010 - 10 000 feet view
Excel 2010 - personal sneak preview

Posted 18. července 2009 19:21 by radim | 0 Comments

Pozor na tři jádra

Před dvěma týdny si kolega instaloval novou vývojářskou mašinu, obvyklých pár hodin mariáše s DVD. Vše postupovalo dobře kupředu, na Visty jsme aplikovali už tehdy zveřejněný SP2, antivir, firewall, Office, vpnky, VS + SQL obojí 2005. Na všechno aplikován poslední Windows Update. Problém ale nastal při poslední fázi SQL instalace, ve chvíli, kdy instalátor spouští službu a chce aplikovat skripty. Instalace skončila na obecné hlášce o neběžící službě a jediná možnost byla instalaci odrolovat. V instalačním logu se také nebylo čeho chytit. Zkusili jsme proces několikrát opakovat, dotáhnout updaty, nastupovat/vystupovat, ale nic nepomáhalo. Nepříjemná situace - operace, kterou jsem dělal několikrát, standardní prostředí, standardní instalace, nový počítač a SQL prostě nejde naistalovat. Pomalu jsme začali přemýšlet o reinstalaci systému, ale pak jsme našli záchranu:

http://blogs.msdn.com/psssql/archive/2008/07/23/sql-server-2005-encounters-exception-during-install-when-system-has-odd-number-of-processors-or-logical-processors-per-core.aspx
http://support.microsoft.com/kb/954835/en-us
http://support.microsoft.com/kb/931666/en-us

Ve zkratce - "On a computer that has a multicore processor, if the ratio of logical processors to physical sockets is not a power of 2, you cannot install SQL Server 2005."

Procesory s lichým počtem jader(existuje snad pouze AMD Phenom se třemi), to pro mě byla absolutní novinka. A že na něj nejde instalovat SQL Server 2005 RTM rovněž. Naštěstí ony články nabízí několik řešení:

 1. Slipstream SP2 nebo SP3 do RTM instalce. Stačí stáhnout service pack, rozbalit ho (sp2.exe /x) a spustit instalátor s odkazem na rozbanené soubory (...Servers\setup.exe HOTFIXPATCH="...SP2\hotfixsql\files\sqlrun_sql.msp"). Nebylo vyzkoušeno.
 2. Omezení počtu procesorů v boot.ini. Spustit msconfig, v boot.ini/advanced změnit počet procesorů na 1, restart. Vyzkoušeli jsme, instalace trvala několikrát déle (daleko více než 3x) a instalace skončila stejnou chybou.
 3. Překopírování souborů sqlserver.exe a sqlos.dll. Tyto soubory se vezmou z funkční SP2/SP3 instalace a po prvním neúspěšném startu služby se soubory nahradí. Nakonec se aplikuje SP3. Tato metoda nám fungovala.

Chyba z instalačního logu:

Doing Action: Do_sqlScript
PerfTime Start: Do_sqlScript :
Service MSSQLSERVER with parameters '-m SqlSetup -Q -qSQL_Latin1_General_CP1_CI_AS -T4022 -T3659 -T3610 -T4010' is being started at
Unable to start service (1053)
Error Code: 0x8007041d (1053)
Windows Error Text: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
Source File Name: sqlsetuplib\service.cpp

Posted 14. července 2009 21:41 by radim | 1 Comments

Vedeno pod:

Námořní bitva v Reporting Services

Na letošním TechEdu, stejně jako v několika předešlých ročnících, bylo prezentováno několik příspěvků pod názvem "BI Power Hour", ve kterých byly ukázány Microsoft business intelligence technologie v netradičním použití. Taková ukázka je vytvoření námořní bitvy jako Reporting Services 2008 report. Soutěží dva hráči a snaží se co nejrychlejším klikáním odhalit a potopit soupeřovy lodě, což je následováno animací. Report je volně dostupný na blogu Roberta Brucknera, stačí stáhnout, restorovat databázi, deploynout dva reporty a klikat a klikat :)

Posted 24. května 2009 17:58 by radim | 0 Comments

Microsoft Office Live Add-in for Office problems

Sometime last month I installed Office Add-In for Office to test new Office Live Workspace. Office workspace is a cloud document storage (based on Sharepoint internally, I guess) for uploading and sharing your documents. Office add-in allows you to work with live workspace seamlessly from office applications. With security in mind you can upload your common documents or files, you don't have to always carry them with you on flash. During the weekend I worked on some month closing company documents and I felt into deep problems. I wasn't able to work with certain type of document, specially Word couldn't even start. After couple of restarts I reinstalled Office, but without any improvement. Then I remembered of this add-in and tried to remove it. All functions went back to normal then, so apparently there is something wrong with with this add-in. Just be aware of that and if you fall into any issues with office, try to remove office live add-in first.

Posted 2. března 2009 11:43 by radim | 0 Comments

PerformancePoint je mrtev

Microsoft tento týden oznámil, že nebude nadále rozvíjet PerformancePoint Server, minimálně ne jako samostatný produkt. PPS se skládá ze tří víceméně samostatných celků - monitorovací část je následovník Business Scorecard Manageru (BSM) nástroj na vytváření dashboarků, skorkaret, KPI..., dále analytickou část, jejíž obsah tvoří to, co bylo získáno při akvizici Proclarity a nakonec plánovací část, interně vyvinutý modul pro plánování a rozpočtování.

Osobně jsem do PPS vkládal velké naděje, byl to produkt, který měl rozšířit MS BI balík směrem k Cognosu, Outlooksoftu a podobným hráčům. Jako firma jsme do PPS investovali hodně času, veškerá dostupná literatura, certifikace, realizační studie. Máme nasazenou monitorovací část a funkční demo v plánovací, ale to vše nyní přijde vniveč. Mrzí to o to víc, že náš největší klient se dlouho rozhodoval mezi PPS a Outlooksoftem na SAPu a nyní již není pochyb o finálním rozhodnutí.

Co se s PPS vlastně stane? Monitorovací a plánovací část se rozpustí někde mezi Sharepoint a Excel. Toto rozhodnutí samo o sobě není ničím překvapivým, protože monitoring bez Sharepointu vůbec nemohl fungovat, byla to vlastně placená nadstavba pro vytváření dashboardů. Příští verze MOSS již bude obsahovat něco, čemu se dnes říká PerformancePoint services, evoluce dashboardů. Oznámení zároveň znamená smrt Proclarity jako samostaného produktu. Funkcionalita bude přidána do Excelu. Opět velmi předvídatelný tah, i když mne zaráží, že jsem doposud neviděl žádné dlouhodobé plány ohledně Excelu(když vynechám Gemini). Excel je drtivě nejpoužívanější BI nástroj mezi všemi skupinami uživatelů a rozšíření a některé pokročilé možnosti Proclarity prohlížeče mu jenom pomohou. Proč ale není budoucnost Excelu více komunikována? Nakonec je tady plánovací část, o které jsem čekal že zůstane jako samostatný modul, jako tvrdé jádro PPS. Oznámení MS zní ve smyslu, že žádné další pokračování nebude. Proč byl tak ambiciózní produkt ukončen ještě dříve, než se dostal do druhé verze, asi zůstane záhadou. Bylo to malé množství prodaných licencí, nebo prostě padl za obět ochlazení ekonomiky a PPS tým byl jednoduše rozpuštěn (nejslabší má padáka).

Několik odkazů:

http://blogs.msdn.com/bi/archive/2009/01/23/microsoft-bi-strategy-update.aspx
http://www.olapreport.com/Comment_Bizdemise.htm
http://performancepointinsider.com/files/EXTERNAL_Microsoft_BI_FAQ_Final.pdf
http://denglishbi.spaces.live.com/Blog/cns!CD3E77E793DF6178!893.entry
http://peterkol.spaces.live.com/Blog/cns!68755AEAC31F9A6C!992.entry
http://beyondbi.wordpress.com/2009/01/23/performancepoint-terminated-some-more-facts/

Posted 27. ledna 2009 19:07 by radim | 2 Comments

Novinky z MS BI konference

Včera byla v Seattlu zahájena Microsoftí BI Conference 2008, jedna ze dvou velkých akcí, které se v tomto městě budou během několika týdnů konat. Ta druhá je PASS Community Summit, kde bude určitě zajímavá série přednášek SQLCAT teamu. Během úvodní přednášky bylo oznámeno několik předem nenápadně avizovaných novinek:

 1. Madison - kódové jméno projektu okolo technologií zakoupených s DATAllegro. Jak jsem krátce psal v předchozím příspěvku, DATAllegro nabízela masivně paralelní shared-nothing dwh systémy běžící na běžném komerčním hardware. Proto není toto oznámení, několik měsíců po uveřejnění akvizice, žádným překvapením. Nezaznamenal jsem však žádnou zmínku ohledně škálování Analysis Services, alespoň v ROLAP módu. Během keynote bylo prezentováno řešení s bilionem záznamů naskládaných v 100TB databázi. Systém dokázal zobrazovat "běžné" Reporting Services reporty v sekundách. Jenom pro představu, pokud by se databáze plnila rychlostí dosažené při světovém rekordu ETL procesu (ETL world record), trvalo by to zhruba dva dny!
 2. Druhé oznámení je slibnější - SQL Server "Kilimanjaro" a zejména jeho část Gemini. SQL by měl být dostupný někdy v první polovině 2010. Technologicky se dá Gemini popsat jako in-memory column-oriented mód uložení dat v Analysis Services (doplněk k molap/rolap). K takto uloženým datům by se mělo přistupovat stále skrz MDX, v Excelu nebo Sharepointu. In-memory databáze jsou několik let na vzestupu, viz třeba QlikView (zkuste dema na http://demo.qlikview.com/), nebo Applix koupený Cognosem. Tyto technologie umožňují rychlé zobrazování dat, filtrování za běhu a velmi příjemné uživatelské rozhraní. Jsou vhodné pro rychlé vytvoření nadstavby nad relační vrstvou. Sám jsem slyšel chválu právě na QlikView a můj první kontakt s ním byl zajímavý. Nicméně druhý dojem byl slabší, poslal jsem ho do kolen pouhým načtením několika miliónů záznamů. Nicméně určitě uvítám rozšíření možností AS a pokrytí další části BI trhu (zejména rychle rostoucí), což přinese další zájem o bi/mdx konzultanty :) Kromě technologického aspektu je tady i aspekt politický - tato část umožní vytváření podkladů i určité části business uživatelů, MS to prezentuje jako self-service analýzu. Je možné začít pracovat s "modelem", prostě procházet, řadit, filtrovat data a výsledek publikovat do Sharepointu.

Pokud máte chvíli času, můžete sledovat keynote v různých kvalitách: 100 300 750

Posted 7. října 2008 21:15 by radim | 0 Comments

Microsoft acquires DATAllegro

Microsoft announced that it is about to acquire DATAllegro company, owner of unique massive parallel processing(MPP) data architecture that allows to spread queries across independent servers (shared-nothing approach). MS will attempt to merge this technology with future SQL Server versions (with current 3-year long lifecycle I'm not sure how much they will invest in SQL Server 2008 adjustments, but I'd expect first outputs in 12 months or so). I'm also really interested to hear about DATAllegro technology working together with Analysis Services. I didn't find any plans about AS, but I'm wondering if AS engine is already mature enough to support this kind of MPP approach, without major changes. Second thing that comes to my mind is innovation leadership. Microsoft have clearly beaten Oracle here, but the movement towards shared-nothing architecture in high-end scenarios is obvious and Oracle is expected to do something in this area soon (probably an acquisition, too). However I hope that even this step will change the attitude of certain part of IT community that still states that "sql doesn't scale". SQL Server running 1000TB data warehouse application will help to change this attitude.

Microsoft acquires DATAllegro

Posted 27. července 2008 21:31 by radim | 0 Comments

Vedeno pod: , ,

SQL Server 2008 Release Candidate

If you haven't noticed yet, Microsoft released first release candidate of SQL Server 2008. It can be downloaded from MSDN: SQL Server 2008 RC0 (MSDN subscribers). Also, SP1 of Performancepoint is available, download links are posted here: http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=3444607&SiteID=17 Among other things, it is possible to pass multi-select parameters to Reporting Services report from Monitoring server.

SQL2008 also got new logo. I'm not sure whether I like it or not, sure thing is that the wavy thing is called "dynamic grid symbol" and the colour should fit into new colour schema, intended to distinguish between different product categories. Blue means IT management, green means security, red is application infrastructure(i.e. SQL) and deep yellow is business productivity infrastructure.

SQL Server 2008 logo

 

Posted 9. června 2008 20:30 by radim | 0 Comments

Sql script that waits until job is finished

In one of my projects I needed to disable certain SQL job from stored procedure and wait until that job is idle. I've been looking around a while and then I quickly build up own code and I hope someone will find it useful - here it is:

-- =============================================

-- Author: Radim Hampel

-- Create date: 2008-05-06

-- Description: Enables/Disables specified job and waits until it is finished(idle)

-- This procedure is used from FullOptimize procedures

-- =============================================

 ALTER Procedure [dbo].[xsvk_ChangeJobStatus]

(

      @JobName varchar(50)

      ,@Enabled int

      ,@WaitUntilJobFinished int = 1

      ,@WaitCycleTime varchar(30) = '00:00:01'

)

-- Change status of a job

UPDATE MSDB.dbo.sysjobs SET Enabled = 0 WHERE Name = @JobName

-- If job is about to be stopped and we want to wail until it finishes

If(@Enabled = 0 and @WaitUntilJobFinished = 1)

begin

      CREATE TABLE #job_status

      (

            job_id                UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,

            last_run_date         INT              NOT NULL,

            last_run_time         INT              NOT NULL,

            next_run_date         INT              NOT NULL,

            next_run_time         INT              NOT NULL,

            next_run_schedule_id  INT              NOT NULL,

            requested_to_run      INT              NOT NULL, -- BOOL

            request_source        INT              NOT NULL,

            request_source_id     sysname          COLLATE database_default NULL,

            running               INT              NOT NULL, -- BOOL

            current_step          INT              NOT NULL,

            current_retry_attempt INT              NOT NULL,

            job_state             INT              NOT NULL

      )

      Declare @IsSysadmin int, @Owner nvarchar(30), @JobId uniqueidentifier, @Status int

      select @Status = 0, @IsSysadmin = 1, @Owner = Suser_Sname(), @JobId = job_Id from msdb.dbo.sysjobs where name=@JobName

 

      -- Wait until job is finished, 1 = Executing, 2 = Waiting For Thread, 3 = Between Retries, 4 = Idle, 5 = Suspended, 6 = [obsolete], 7 = PerformingCompletionActions

      while(@Status <> 4)

      begin

            -- Check the status

            insert into #job_status EXECUTE master.dbo.xp_sqlagent_enum_jobs @isSysadmin, @owner, @JobID

            select @Status = Job_State from #job_status

            delete from #job_status

            -- Waits specified about of time

            WaitFor Delay @WaitCycleTime

      end

      drop table #job_status

end

Posted 7. května 2008 17:55 by radim | 0 Comments

Vedeno pod:

MS decided to ship SP3 for SQL Server 2005

After lot of demands from user community (https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/ViewFeedback.aspx?FeedbackID=326575) MS finally decided to create SP3 for SQL Server 2005. It will be shipped after official launch of SQL2008, but still we should see SP3 in 2008. That's a good news, because all Cumulative Updates (new CU7 was published two days ago http://support.microsoft.com/kb/949095/en-us) were not recommended to install and SP2 brought a lot of problems with it. I really hope that SP3 will make file a bit easier and that it will help to make transition to 2008 more transparent. But I'm not saying that I don't like the cumulative updates, the idea of regular public updates is nice, but you can't really expect a full support for something that needs to be implemented in about 2 months (8 weeks). Original post with with announcement: SQL Server 2005 SP3 - coming soon

Posted 16. dubna 2008 16:54 by radim | 0 Comments

Vedeno pod: ,

Více článků Další stránka »
Vyvojar.cz na prodej!