Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

březen 2007 - Posts

File > New > Project > "Tobiáš"

// version 1.0.0.0 static void Main( string [] args) { Mother jana = new Mother(); Father nikola = new Father(); Child tobias = jana.Join(nikola)[ 0 ]; tobias.Sex = Gender.Male; tobias.Weight = Unit.FromKg(3 .65 ); tobias.Height = Unit.FromCm( 51 ); while
Posted by nikola | 435 Comments
Vedeno pod: ,
 
Vyvojar.cz na prodej!