Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

Validace v ASP.NET potřetí a globálně - 1

V předchozích dílech jsem popsal jednoduchou i trochu složitější validaci adres a dotkl se i lokalizace.  Jak je vidět, validace i lokalizace  je jednoduchá, pokud máme jen malé rozmanitosti v datech  - například chceme pracovat jen s adresami v USA nebo v ČR. Ale validace zadávaných adres i celková lokalizace se může stát noční můrou v případě, že chceme podporovat adresy z více zemí. Každá z nich používá trochu jiný formát adresy a odlišná pravidla hlavně pro obdobu poštovního směrovacího čísla.

 

Zbytek článku na adrese http://martinstrimpfl.blogspot.com/2015/01/validace-v-aspnet-potreti-globalne-1.html

Posted by mstr | 0 Comments

Validace v ASP.NET MVC podruhé

Na konci předchozího příspěvku jsem zmínil, že bude nutné rozšířit validaci adres i o adresy z České republiky.  Smyslem tohoto dílu bude tedy mimo jiné i ukázat, jak udělat klientskou i serverovou aplikaci vlastnosti, která je závislá na jiné vlastnosti.

 

Zbytek článku na adrese http://martinstrimpfl.blogspot.com/2015/01/validace-v-aspnet-mvc-podruhe.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod: , , , ,

Validace v ASP.NET MVC poprvé a snadno

Validace v ASP.NET MVC je prý snadná - stačí ve ViewModelu použít příslušné atributy a je to - hned se provádí klientská i serverová aplikace. Jenže praxe až tak snadná není. Pokusím se popsat vývoj jedné malé aplikace.

 

Pokračování na http://martinstrimpfl.blogspot.com/2015/01/validace-v-aspnet-mvc-poprve-snadno.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod: , , ,

Časovače ve službách

Krátký článek o tom, jak správně použít časovač pro spouštění opakovaných událostí v pravidelných intervalech. Docela často se v tom děla chyba a událost tak není spouštěna v pravidelných předpokládaných intervalech, ale méně častěji.

Zbytek článku na  http://martinstrimpfl.blogspot.com/2014/09/casovace-ve-sluzbach.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod: ,

ASP.NET Binding kolekcí po třetí

View modely, které obsahují kolekce objektů, s sebou nesou obvykle nutnost testovat kolekci na na null hodnotu. Což není příjemné, komplikuje to kód a ten je i méně čitelný. V tomto posledním příspěvku věnovaného kolekcím v ASP.NET MVC popíši jedno z možných řešení.

Zbytek článku je jako obvykle zde: http://martinstrimpfl.blogspot.com/2014/12/aspnet-binding-kolekci-po-treti.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod: , ,

ASP.NET MVC a stránkování

Když už jsem uveřejnil několik příspěvku na téma MVC, tak tady je jeden odkaz na jeden z mých příspěvků, který jsem tady ještě nelinkoval a který je věnován stránkování záznamů – čemuž se obvykle nelze vyhnout, pokud chcete prezentovat větší počet záznamů. V příspěvku ukazuji jak sjednotit přístup ke stránkování, takže vývojář tomu nemusí věnovat téměř žádnou pozornost.

 

Celý příspěvek je na http://martinstrimpfl.blogspot.com/2014/11/strankovani-v-mvc.html

Posted by mstr | 0 Comments

ASP.NET MVC Binding podruhé

V minulém příspěvku jsem ukázal, jak navázat objekt s více jak jednou vlastností na ovládací prvek. Nyní popíši obrácený přístup, kdy je jedna vlastnost navázaná na dva ovládací prvky. Lze to řešit několika možnými způsoby, takže můj přístup určitě není jediný možný.

 

Zbytek jako obvykle na http://martinstrimpfl.blogspot.com/2014/12/aspnet-mvc-binding-podruhe.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod: ,

ASP.NET MVC Binding - kolekce

K ASP.NET MVC přistupují někteří vývojáři jako k zázračnému blackboxu, ze kterého vypadávají výsledky tak nějak sami, pokud ovšem nechceme dělat něco neobvyklého a který se někdy chová nevyzpytatelně. Přitom tato technologie není nijak složitá, je dobře promyšlená a umožňuje dělat téměř vše, co chceme. Jednou z prvních oblastí je binding - tedy naplnění vstupních objektů Action metody controlleru a to ze zdrojů hodnot.

 

Zbytek příspěvku k přečtění na http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/aspnet-mvc-binding-kolekce.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod: , ,

Bezpečně k plnému disku

Člověk se pořád učí. A když se neučí, tak je následně poučen. Stalo se mi toto - pracovali jsme na komunikačním modulu, který pro  komunikaci s cizím serverem používá podepsané zprávy. Uživatel modulu nejprve do systému nahraje certifikát i s privátním klíčem a modul pak s jeho pomocí podepisuje odesílané zprávy.

 

Zbytek článku jako obvykle na  http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/nevedome-k-plnemu-disku.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod: ,

Sbírka plakátků pro C# a ASP.NET MVC

Občas se snažím zachytit doporučené postupy a nebo popisy graficky ve formě malého plakátku. Mám je pak umístěné na pracovním stole a slouží mi jako rychlá reference v případě potřeby. Část z nich dávám nyní k volnému použití a pokud chcete,  můžete si je  stáhnout z http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/sbirka-plakatku-pro-c-aspnet-mvc.html

Posted by mstr | 0 Comments

ASP.NET MVC - sdílený helper

Tento článek by se možná hodil do série "Poznámky z code review" - ale vlastně je to jen další variace na téme DRY :-). Narazil jsem na to, že v jednom web projektu (ASP.NET MVC) se poměrně často generoval tooltip (v daném projektu ikonka, která při najetí myší ukáže boxík s dalšími údaji). Na každém místě, kde se i zobrazoval, byl použit téměř stejný kód, lišil se jen vlastním tělem tooltipu - tedy tím, jaké informace zobrazoval.

Zbytek článku jako obvykle na http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/aspnet-mvc-sdileny-helper.html

Posted by mstr | 1 Comments

Poznámky z code review 3

Další nedostatkem, se kterým se setkávám, je buď neznalost používaných technologiích a nebo nevyužívání jejich možností. To lze určitě pochopit, pokud kodér nepracuje s danou technologii určitý čas a nebo je jasné, že není expertem. Code review by ho  v takovém případě mělo upozornit na jiné možnosti a tedy tak vlastně přispívá k jeho odbornému růstu - a nebo může sloužit k vyvolání diskuze, který přístup je lepší a proč.

 

Pokračování na  http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/poznamky-z-code-review-3.html

Posted by mstr | 3 Comments

Poznámky z code review 2

Při programování, ale vlastně asi při každé činnosti, je dobré se řídit pár zásadami. Jendou z nich je alespoň v případě programování něco, co se anglicky označuje jako DRY. Ne, neznamená to, že je sucho a je nutno zajít do hospody na jedno, ale jsou to první písmena Don't Repeat Yourself.

 

Zbytek článku je dostupný zde: http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/poznamky-z-code-review-2.html

Posted by mstr | 1 Comments
Vedeno pod: , ,

Poznámky z code review 1

Občas dělám i code review hotového kódu a některé věci se neustále opakují či se vyskytují v kódu poměrně často a tak mne napadlo, že by nebylo špatné na ně upozornit a nabídnout k zamyšlení či diskuzi. První příspěvek bude věnován kódu, který provádí rozhodnutí dle výčtové hodnoty, tedy enumu.

 

Zbytek článku je opět na mém blogu http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/poznamky-z-code-review-1.html

Posted by mstr | 0 Comments

Razor a email

V přechozím příspěvku jsem ukázal, jak využít Razor i mimo web aplikace. Nyní popíši, jak tohoto přístupu využít v případě, že chceme v aplikaci vytvořit email a ten poslat uživateli. Email bude obsahovat i obrázky a přílohu.

 

Zbytek příspěvku je na http://martinstrimpfl.blogspot.cz/2014/12/razor-email.html

Posted by mstr | 0 Comments
Vedeno pod:
Více článků Další stránka »