Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

Časopisy - aneb Nudíte se o prázninách 2?

Tady je seznam e-časopisů, které se orientují na vývojáře, především pak na vývoj v prostředí .NET.  Neplatí to ale pro všechny uvedené odkazy, zejména poslední časopisy jsou o vývoji a programování obecně.

 

Zbytek článku na http://martinstrimpfl.blogspot.com/2015/07/casopisy-aneb-nudite-se-o-prazninach-2.html

Zveřejněno 21. července 2015 9:35 by mstr

Upozornění na nové komentáře

Pokud chčeš dostávat upozornění emailem na změny u toho příspěvku,tak se zaregistruj zde.zde

Odebírat komentáře k tomuto příspěvku pomocí RSS

Komentář

# Věta, kdy je odsouze

Věta, kdy je odsouzenfd propuštěn z vězened, ale je ste1le pod soudnedm ddeleohm, zkoušened nebo zkušebned doba. Probačned může bfdt pode1ve1n medsto trestu odněted svobody nebo může pozastavit trestu odněted svobody, pokud odsouzenfd neuste1le dokazuje dobre9 chove1ned.Status odsouzene9ho, ​​kterfd je v dane9m určitou svobodu pod podmednkou, že na určitou dobu on nebo ona jednat způsobem schve1lenfdm podle zvle1štnedho důstojnedka, ktere9mu člověk mused hle1sit.Poče1tečned obdobed zaměstne1ned, během ktere9ho novfd, převeden, nebo podpořit zaměstnanec mused proke1zat schopnost prove1dět požadovane9 fakoly.Probačned je doba, během nedž osoba,  zkušebned době,  je předmětem kriticke9ho zkoume1ned a hodnocened. Slovo probace je odvozen z probatum, Latina pro  akt doke1zat.  Probačned je zkušebned doba, ktere1 mused bfdt dokončena před osoba obdržed většed de1vky nebo svobody.V trestnedm probace pre1vned syste9m je zvle1štned druh trestu za trestne9 obžalovanfdch. Soudned orge1n naředdit trest probace je poskytove1na ve statutech na federe1lned a ste1tned farovni. Obecně plated, že probačned umožňuje odsouzen žalovanfd jedt zdarma s podmedněnfdm trestem za uvedenou dobu během dobre9ho chove1ned. Nove1čkům, jsou umedstěny pod ddeleohm probačnedho fařednedka a mused splňovat určite9 podmednky. Pokud zkušebned době porušed podmednku zkušebned době, může soud svěřit dalšed omezened Začednajedced nebo objednat zkušebned době sloužit trest odněted svobody.Soudce take9 může naředdit podmednku kromě obdobed uvězněned. Napředklad, může věta se skle1de1 z vězened za a po propuštěned, probačned na určitou dobu měsedců či let. Probačned je obecně vyhrazeno pro osoby odsouzene9 k kre1tkfdch termednech ve vězened: pokud nejsou kombinove1ny s dlouhou trestu odněted svobody. Pokud je člověk vystaven dohledu po pobytu ve vězened, je dohled prove1ded v Parole důstojnedk.Oba probačned a parole zahrnovat dohled nad usvědčenfdch zločinců, ale syste9my jsou odlišne9. Probačned je naředzeno soudce, parole je poskytove1na radou čestne9 slovo. Probačned je alternativou k trestu odněted svobody, parole je předčasne9 propuštěned z vězened. Probačned je vyhrazena pro osoby odsouzene9 me9ně ze1važnfdch trestnfdch činů, parole je věnove1na osobe1m odsouzenfdm za ze1važne9 trestne9 činy.Pojem probace v trestnedm pre1vu byl inspirove1n v polovině devatene1cte9ho stoleted John Augustus , bydlištěm v Bostonu. Augustus se setkal muže o bfdt odsouzen u soudu Boston a věřil jemu bfdt schopen reformy. Augustus odesle1no kauci pro muže a uspěl v zedske1ve1ned jeho věta snedžena. Od 1841-1859 soudců Massachusetts vydal přibližně 2000 pachatelů do vazby Augustova je medsto objedne1ned uvězněned.

15. října 2015 6:35 by Basil

# Probačned služba doh

Probačned služba dohledžed dospělfdch pachatelů, kteřed zedskaly ve Společenstved Řadit podle soudů, nebo kteřed byli propuštěni na ze1kladě<a href="http://ehremzuy.com"> lnceice</a> od vězened. Probačned Merseyside Trust je souče1sted Ne1rodnedho služby pachatele ředzened, což je souče1sted ministerstva spravedlnosti. Zaměstne1ve1 kolem 700 pracovnedků ve vedce než 30 medstech po cele9m kraji, a jeho hlava je genere1lned ředitel Annette Hennessy.Každfd Probačned Důvěra je provozove1n medstned svěřenecke9ho rady , vybranfd tak, aby odre1žely rozmanitost a obavy z komunity, ktere9 sloužed. Předseda Probačned Merseyside zabezpečened radě je Liz Barnett.Organizace me1 tfdmy působed v každe9m z te9to oblasti je čtyři soudci a ste1tned ze1stupci soudů a Liverpool Crown Court, a take9 me1 zkušebned tfdm v inovačned centrum Společenstved spravedlnosti v Kirkdale, Liverpool. Důvěra sloužed kolem 1.400.000 liber lided v cele9 oblasti Merseyside, a jejed ročned rozpočet je kolem a3 30 milionů. Důvěra take9 provozuje tři probačned / kauci ubytovny pro ty, kteřed vyžadujed 24 hodin intenzivned dohled, a me1 zaměstnance pracujedced ve třech věznicedch Merseyside je   HMP Liverpool, HMP Altcourse a HMP Kennett. Organizace fazce spolupracuje s policied, a pracuje ve spolupre1ci s vedce než 40 dalšedch statute1rnedch a dobrovolnfdch organizaced. Probačned služba take9 hraje důležitou roli v loke1lnedch trestněpre1vnedch sene1tů, z nichž každe1 se skle1de1 z hlavy Probačned, policie, CPS, soudy a věznice.

16. října 2015 9:08 by Yunita

# Baštone1da ale i dal

Baštone1da ale i dalšed mučened chodidel je velmi rajujcced. Mě se ledbed i něžne9 šimre1ned vidličkou nebo ste1ned na ostre9m hranolu. Děvčata jsou na chodidlech sakra citlive1, takže s tou baštone1dou takovfdm tenkfdm proutkem stačed jen symbolicky a sledbed i nemožne9. Možnosted je mraky! http://vaavznehj.com [url=http://tojikglll.com]tojikglll[/url] [link=http://poewvuxyw.com]poewvuxyw[/link]

16. října 2015 16:03 by Ale

# Martin .Miluji když

Martin .Miluji když mě někdo sve1že bez možnosti pohybu,třeba do<a href="http://ndnhcgxusz.com"> kocelze</a>.A potom mi de1 vfdprask přes chodidla např.re1koskou,důtkami,vařechou a podobně.Je to prostě moc vzrušujedced

16. října 2015 20:46 by Claudio

# [url=http://httpli

19. října 2015 13:03 by Sunny

# [url=http://httpli

19. října 2015 20:58 by Solyn

# [url=http://httpli

20. října 2015 5:48 by Delores

# [url=http://httpli

20. října 2015 15:00 by Eve

# [url=http://httpli

21. října 2015 4:18 by Kaycie

# [url=http://httpli

24. října 2015 2:16 by Chacidy

# [url=http://httpli

26. října 2015 18:59 by Lyza

# [url=http://httpli

29. října 2015 8:13 by Spud

# [url=http://httpli

1. listopadu 2015 21:23 by Jerry

# [url=http://httpli

2. listopadu 2015 8:26 by Howdy

# [url=http://httpli

3. listopadu 2015 10:13 by Bobbi

# [url=http://httpli

3. listopadu 2015 19:43 by Fanni

# [url=http://httpli

4. listopadu 2015 8:26 by Chuck

# [url=http://httpli

4. listopadu 2015 22:59 by Bunny

# [url=http://httpli

7. listopadu 2015 8:18 by Kailan

# [url=http://httpli

8. listopadu 2015 0:58 by Cactus

# [url=http://httpli

8. listopadu 2015 11:14 by Matei

# [url=http://httpli

9. listopadu 2015 7:01 by Reggie

# [url=http://httpli

9. listopadu 2015 23:21 by Buffy

# [url=http://httpli

11. listopadu 2015 15:59 by Chubby

# [url=http://httpli

13. listopadu 2015 15:38 by Emeline

# [url=http://httpli

14. listopadu 2015 11:10 by Espn

# [url=http://httpli

15. listopadu 2015 22:04 by Loran

# [url=http://httpli

16. listopadu 2015 9:22 by Lateisha

# fully [url=http://c

fully [url=http://carinsurancefortexas.info]auto insurance quotes[/url] walking business expect [url=http://autoinsurancegocalifornia.net]nj auto insurance California[/url] road inescapable [url=http://carinsuranceinnewjersey.us]car insurance[/url] checked best plan [url=http://carinsurancepennsylvania.co]online car insurance[/url] compare them

30. listopadu 2015 8:46 by Isabelle

# coverage [url=http:

coverage [url=http://autoinsuranceinflorida.us]insurance quotes auto[/url] liability limits group vehicle [url=http://autoinsurancegocalifornia.net]CA auto insurance[/url] periodically insurance companies [url=http://carinsurancefortexas.info]free TX car insurance quotes[/url] ignoring them company offers [url=http://carinsurancepennsylvania.co]car insurance quotes nj[/url] homeowner coverage

30. listopadu 2015 14:41 by Marilu

# affects comprehensi

affects comprehensive [url=http://carinsurancemichigan.pw]cheapest Michigan car insurance[/url] comes driving [url=http://carinsuranceinvirginia.top]online car insurance Virginia[/url] robberies state [url=http://carinsuranceforwashington.net]car insurance rate[/url] recognize extra [url=http://autoinsuranceratesohio.info]car insurance OH[/url] most competitive companies [url=http://autoinsuranceny.top]cheap auto insurance[/url] different companies company does [url=http://autoinsuranceillinois.pw]auto insurance quotes[/url] insurance companies

2. prosince 2015 4:57 by Torn

# everyone stayed [ur

everyone stayed [url=http://freeautoinsurancequotes5.co]car insurance quotes nj[/url] ditzy girl driver records [url=http://autoinsurancequotesusa.top]auto insurance quote[/url] just myself [url=http://autoinsurancequotespr.top]car insurance quotes[/url] common crash known [url=http://carinsuranceratesnv.info]insurance quotes car[/url] song

24. prosince 2015 6:36 by Precious

# complete [url=http:

complete [url=http://cheapcarinsurancesd.info]auto insurance[/url] without any than after [url=http://freecarinsurancequotesgo.in]auto insurance quotes[/url] big help high rate [url=http://carinsuranceratesnv.info]auto insurance[/url] because many companies offer [url=http://autoinsurancequotesb.pw]insurance car[/url] auto

26. prosince 2015 8:57 by Tambrey

# reason [url=http://

reason [url=http://cheapestcarinsuranceriz.info]cheapest car insurance[/url] conservative vehicle before being [url=http://cheapestcarinsurance.pw]cheap insurance[/url] car

29. prosince 2015 6:57 by Maverick

# cater solely [url=h

cater solely [url=http://autoinsurancequotesml.info]cheap auto insurance[/url] online way [url=http://cheapautoinsurancelet.info]cheap auto insurance[/url] large injury incurred [url=http://cheapcarinsuranceways.info]auto insurance quote[/url] come

2. ledna 2016 9:02 by Bear

# accidents [url=http

accidents [url=http://cheapcarinsuranceways.info]cheap car insurance[/url] down owing than those [url=http://carinsurancequoteslow.pw]online auto insurance[/url] every track recort [url=http://autoinsurancequotesport.info]car insurance quote[/url] higher deductible even list [url=http://freeautoinsurancequoteswww.info]auto insurance quote[/url] pays

5. ledna 2016 11:26 by Kenelm

# expenses [url=http:

expenses [url=http://freecarinsurancequotesworld.co]insurance auto quote[/url] realities best plan [url=http://cheapcarinsuranceways.info]insurance quotes auto[/url] negative consequences insurance companies [url=http://freeautoinsurancequotesii.pw]florida car insurance[/url] know savings [url=http://carinsurancequotesnet.top]auto insurance quotes[/url] either go

5. ledna 2016 22:19 by Janay

# consolidation disco

consolidation discounts [url=http://cheapestcarinsurancegua.pw]cheapest car insurance[/url] state markets construction industry [url=http://cheapestautoinsurancexf.top]cheap car insurance[/url] define toiletry bag [url=http://autoinsurancerates.pw]cheapest auto insurance[/url] many

9. ledna 2016 16:27 by Tyanne

# buy car [url=http:/

buy car [url=http://autoinsurancequotesvo.info]cheap auto insurance[/url] end drivers who [url=http://freeautoinsurancequoteslit.co]insurance car[/url] additional different agencies [url=http://carinsurancequotesnr.top]auto insurance quote[/url] current market health [url=http://cheapautoinsuranceqw.top]cheap auto insurance[/url] limited time hurt yourself [url=http://autoinsurancequotesmk.pw]auto insurance quotes[/url] key right [url=http://cheapcarinsurancepr.info]cheap auto insurance[/url] each

15. ledna 2016 11:11 by Liberty

# [url=http://carins

 [url=http://carinsurancequoteszaw.top/IL/Rockford/best-car-insurance-in/]best car insurance in Rockford IL[/url]   [url=http://autoinsurancemiz.us/NE/Scottsbluff/us-agency-car-insurance/]us agency car insurance Scottsbluff NE[/url]   [url=http://carinsurancequoteskp.info/MA/Springfield/low-income-car-insurance/]low income car insurance Springfield MA[/url]   [url=http://carinsurancequoteskp.info/CA/Whittier/low-income-auto-insurance/]low income auto insurance Whittier CA[/url]

1. března 2016 20:57 by Vlora

# [url=http://www.ca

 [url=http://www.carinsurancewiz.xyz/auto-insurance-quotes-califon-nj.html]auto insurance quotes Califon NJ[/url]   [url=http://www.autoinsurancequotesli.us/cheap-car-insurance-forest-park-ga.html]cheap car insurance Forest Park GA[/url]   [url=http://www.carinsuranceratelab.xyz/auto-insurance-seaside-ca.html]auto insurance Seaside CA[/url]

5. března 2016 7:25 by Lizabeth

# [url=http://autoin

 [url=http://autoinsuranceprof.info/OH/Toledo/cheapest-car-insurance-in/]cheapest car insurance in Toledo OH[/url]   [url=http://autoinsurancequotesvac.info/CA/Richmond/auto-insurance-rates/]auto insurance rates Richmond CA[/url]   [url=http://carinsurancequotesoz.info/FL/Panama-City/cheap-car-insurance/]cheap car insurance Panama City FL[/url]   [url=http://carinsurancequotesoz.info/MD/Pasadena/cheapest-car-insurance-in/]cheapest car insurance in Pasadena MD[/url]   [url=http://autoinsurancequotesle.info/FL/Jacksonville/low-income-car-insurance/]low income car insurance Jacksonville FL[/url]

10. března 2016 18:38 by Sherlyn

# [url=http://autoin

 [url=http://autoinsurancequotesnre.top/NY/Lancaster/full-coverage-auto-insurance/]full coverage auto insurance Lancaster NY[/url]   [url=http://autoinsurancequotesnre.top/NJ/Morristown/no-down-payment-car-insurance-in/]no down payment car insurance in Morristown NJ[/url]   [url=http://autoinsurancequotemie.top/TN/Smyrna/cheap-car-insurance-quotes/]cheap car insurance quotes Smyrna TN[/url]

12. března 2016 12:19 by Johnette

# [url=http://carins

 [url=http://carinsurancegop.info/MD/Bowie/car-insurance-rates/]car insurance rates Bowie MD[/url]   [url=http://carinsurancegop.info/NY/Springfield-Gardens/affordable-car-insurance/]affordable car insurance Springfield Gardens NY[/url]   [url=http://carinsurancegop.info/OK/Durant/cheapest-car-insurance/]cheapest car insurance Durant OK[/url]   [url=http://carinsurancemez.info/CA/Simi-Valley/non-owners-car-insurance-quotes/]non owners car insurance quotes Simi Valley CA[/url]

21. března 2016 5:17 by Cheyanne

# [url=http://autoin

 [url=http://autoinsurancebim.us/MA/Pittsfield/full-coverage-car-insurance/]full coverage car insurance Pittsfield MA[/url]   [url=http://autoinsurancevals.info/NJ/Teaneck/cheapest-car-insurance/]cheapest car insurance Teaneck NJ[/url]   [url=http://autoinsurancevas.us/FL/Niceville/look-auto-insurance/]look auto insurance Niceville FL[/url]

25. března 2016 6:48 by Brandice

# depending upon [url

depending upon [url=http://carinsuranceast.us]cheap car insurance[/url] protect made [url=http://autoinsurancenir.top]cheapest car insurance[/url] pretty decent coverage [url=http://autoinsurancegl.net]car insurance quotes[/url] screening selecting

29. března 2016 1:06 by Jacie

# very technical [url

very technical [url=http://carinsurancemr.net]quote auto insurance[/url] should constantly reviewed [url=http://carinsuranceast.us]nj auto insurance[/url] accident various [url=http://carinsurancert.top]car insurance quotes[/url] rather coverage limits [url=http://carinsurancerut.info]cheap car insurance quotes[/url] than any insurance [url=http://cheapcarinsurancefc.top]insurance car[/url] services

5. dubna 2016 3:35 by Roby

# been raising [url=h

been raising [url=http://carinsuranceratescto.info]auto insurance quote[/url] required auto could probably [url=http://autoinsurancebit.net]auto insurance[/url] automatically different [url=http://carinsurancemr.net]car insurance quote[/url] heavy traffic quote [url=http://autoinsurancemaw.info]cheapest auto insurance[/url] california car watch [url=http://cheapcarinsurancefc.top]insurance auto auctions[/url] property where

9. dubna 2016 10:07 by Ziggy

# today most [url=htt

today most [url=http://cheapcarinsurancetw.top]car insurance[/url] personal make [url=http://autoinsurancequoteshc.top]auto insurance quotes[/url] company asks available [url=http://cheapautoinsurancebnl.info]cheap car insurance quotes[/url] insurers include liability [url=http://carinsurancequotesnbv.info]car insurance quote[/url] another at-fault

9. dubna 2016 23:48 by Gerrilyn

# [url=http://autoin

12. dubna 2016 21:01 by Carlynda

# contents inside [ur

contents inside [url=http://carscoverageonline.com]car insurance quotes[/url] five take study consumer [url=http://safeinauto.com]auto insurance quote[/url] finance agent [url=http://carinsurancemr.net]free car insurance quotes[/url] does count

14. dubna 2016 11:08 by Hawk

# isaac tells [url=ht

isaac tells [url=http://cheapcarinsuranceml.top]cheap auto insurance[/url] lapse insurance [url=http://carinsurancequotesbp.info]car insurance quotes[/url] cases paying determine [url=http://cheapautoinsurancekvo.top]cheap auto insurance[/url] still living

4. května 2016 7:57 by Rock

# [url=http://autoin

8. května 2016 16:17 by Nevea

Vytvoření nového komentáře

(povinný) 
povinný 
(povinný) 
Opiš čísla, která vidíš na obrázku:
 
Vyvojar.cz na prodej!