Na naší televizi http://www.mstv.cz jsem zveřejnil 3 screencasty věnující se novinkám v práci s pracovními položkami. Počet jejich shlédnutí svědčí o tom, že jsem si vybral pro vývojáře zcela otravné téma :-) To ovšem nic nemění na věci, že se jedná o vysoce důležitou součást vývoje v týmu. V nové verzi je možné vytvářet hierarchie pracovních položek (úloha, podúloha, podpodúloha apod.). Též je možné vytvářet pojmenované typové vazby mezi položkami s vlastní logikou (např. co závisí na čem, kruhové závislosti nejsou povoleny). Obě tyto možnosti pak umožňují plnou synchronizaci s Projectem a řadu dalších zajímavých scénářů. Pracovní položky je možné analyzovat pomocí automaticky generovaných Excelových analýz  a k dispozici jsou též nové plánovací sešity pro rozdělování práce mezi iterace a mezi lidi v rámci jedné iterace.

VSTS 2010 - hierarchie v pracovních položkách
http://www.mstv.cz/vyvojari/videos/206/VSTS-2010---hierarchie-v-pracovnich-polozkach

VSTS 2010 - vazby mezi pracovními položkami
http://www.mstv.cz/vyvojari/videos/207/VSTS-2010---vazby-mezi-pracovnimi-polozkami

VSTS 2010 - analýza a plánování pracovních položek
http://www.mstv.cz/vyvojari/videos/212/VSTS-2010---analyza-a-planovani-pracovnich-polozek