Pro ty kteří by se chtěli naučit/dozvědět více o Visual Basicu.NET mám k dispozici několik materiálů nejen z mého archivu.

Začnu prezentací z dob, kdy zde byla verze Visual Studio .NET 2003. Tato prezentace uvádí kompletně do světa VB.NET (předpoklad je aspoň částečná znalost syntaxe z předchozích verzí VB6 a níže). Prezentace (včetně příkladů) vysvětluje:

  • OOP - základy OOP, syntaxi použitou ve VB.NET , typy modifikátorů, dědění atd.
  • Error handling - jak funguje zpracování chyb ve VB.NET oproti klasickému On Error GoTo ve VB6
  • Události a delegates - úvod do práce s událostmi a využívání delegates

Prezentace je k dispozici zde: http://cid-98841b9d3bb08a0d.skydrive.live.com/self.aspx/Archiv%20prezentac%c3%ad/VB.NET/vbnet.ppt

Příklady pak zde: http://cid-98841b9d3bb08a0d.skydrive.live.com/self.aspx/Archiv%20prezentac%c3%ad/VB.NET/vbnet.zip

Jelikož prezentace pokrývá pouze VB do verze studia VS 2003, pro další studium rozšíření jazyka jako jsou např. Generics či LINQ, doporučuji webcasty zaměřené na VB.NET ze stránky http://www.microsoft.com/cze/msdn/webcasts/default.mspx. Jedná se o tyto webcasty: