To že nový .NET Framework 3.5 přichází s LINQ, který nám umožňuje pohodlně a rychle přistupovat k datům XML, relačním a dalším, nemusím určitě opakovat. Více se lze dočíst např. v seriálu Michaela Juřka: http://blogs.msdn.com/vyvojari/archive/2007/09/17/linq-stokr-t-jinak.aspx.

Vývojáři nového VB9 byli při implementaci LINQ to XML důslednější než vývojaři C# 3.0 a připravili pro visualbasicáře tzv. XML Literals, které ulehčují práci s XML tak, že to snad už nikdy ani jednodušší nebude.

Viz. tento příklad:

Dim emp =  <employee>
        <name>Joe</name>
        <age>28</age>
        <department id="432">
          <deptname>Engineering</deptname>
        </department>
      </employee>

Když se podíváme na to, jak by se tento kód musel psát v ukecaném C#, tak já osobně dávám díky své lenosti přednost syntaxi VB9. Nehledě na to, že VB kód je čitelný pro každého.

XDocument emp = new XDocument(
            new XElement("employee",
              new XElement("name", "Joe"),
              new XElement("age", "28"), 
              new XElement("department", 
                new XElement ("deptname","Engineering"),
                new XAttribute ("id",432))));

No a při práci s XML Literals můžeme jít ještě dále a vytvořit třeba toto:

Dim contacts = <contacts>
         <%= _
            From cust In customers _
            Where cust.Country = "USA" _
            Select <contact>
                   <name><%=cust.CompanyName %></name>
                   <phone><%= cust.Phone %></phone>
                </contact> _
         %>
        </contacts>

 

Tak a teď jsem zvědav na výkřiky zastánců C# a ostatních pseudojazyků Tongue out