Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

Jak instalovat a provozovat WSS 3.0 na TFS

Když byly uvolněny WSS 3.0 a MOSS 2007, bylo oznámeno že budou nekompatibliní se stávajícím Team Foundation Serverem v1 a podpora byla ohlášena až pro TFS v2 a Visual Studio "Orcas". Po nějakém čase se na blogu Mike Glasera objevil postup jak instalovat WSS 3.0 na TFS v1. Tento postup ovšem upgraduje WSS 2.x přímo na vezrzi 3.0, z čehož vyplývájí různé problémy např. s pozdější instalací SP nebo upgradu na TFS v2. Nicméně aktivita Mika a jeho komunikace s TFS teamem vyústila v nový postup instalace, kdy WSS 3.0 budou instalovány vedle WSS 2.x. Tento nový postup pochází přímo od vývojového teamu TFS a zdá se že řeší i všechny uvedené nedostaky.

Posted by mad | 0 Comments

Web Application Project RC1

Dnes byla uvolněna dlouho očekáváná "feature-complete" verze Web Application Project (WPA). Více najdete na blogu Scotta Guthrieho

Download pak zde. Nezapomeňte, ale nejdříve nainstalovat požadovaný update na VS 2005.


Novinky:

 • Event handler generation and wire-up from the WYSIWYG designer
 • F7/Shift-F7 Navigation Support (switch between page views
 • Add New Item Wizard to add pages based on Master Pages (easily pick master)
 • Richer Publishing Support
 • Connection String and Settings Support in Web.Config
 • Resources and .Resx Resource Editor Support
 • Support for building multi-project applications and sub-web projects
 • .ASPX files no longer locked when debugging
 • Support for root-path based image and stylesheets (/images/foo.jpg)
 • Control Registrations within Web.Config files
 • Web Service Cross-Project Reference Support
 • Section 508 and WCAG Accessibility Checker Support
 • Ability to create an IIS Vroot/Application setting within Project Dialog
 • SQL DataSource Control Support
 • ASP.NET Custom Folder Templates
 • Component Designer Support
 • Support to Drag/Drop User Contols, StyleSheets, Images from Solution Explorer to designer
 • New Web Service Project Template
 • SQL Express Support
 • Podpora pro Migraci VS 2003 -> WPA a VS 2005 WebSite -> WPA
Posted by mad | 0 Comments

Web Deployment Projects a "Encoding bug"

Web Deployment Project (alespoň jeho první verze) obsahuje velmi nepříjemnou chybu. Špatně detekuje kódování webových stránek, pokud jsou v jiném kódování než "UTF-8". Bohužel tak při použití souborů s kódováním "Windows-1250", dojde k odstranění všech českých znaků v deploy verzi webových stránek. Popis chyby jsem jíž reportoval ASP.NET teamu a Scott Guthrie přislíbil její rychlé odstranění v další release WDP.

 

Existuji 2 cesty jak tento problém obejít"

1) Přejít v projektu na kódování souborů jako UTF-8

tahle cesta ovšem není vždy možná (např. UTF-8 není příliš podporováno ve Visual Sourcesafe do verze 6.0)

2) Použít custom MSBuild Task

pro tento případ jsem napsal a dávám volně k dispozici "ConvertEncoding" MSBuild Task . Tento task  umožňuje překódovat *.ascx, *.aspx a *.master stránky před použitím aspnet_merge z "Windows-1250" na "UTF8" a po použití aspnet_merge zase zpět na "Windows-1250".
ConvertEncoding lze také využít pro scenář, kdy při vývojovi požadujeme soubory trvale v národním kódování např. "Windows-1250" a finální web chceme v "UTF8". V tomto případě použijte pouze "BeforMerge" target.

Posted by mad | 1 Comments
Vedeno pod:

Visual Studio 2005 Web Deployment Projects

Výborný Add-In pro kompilaci a deployment webových projektů je nyní k dispozici pro download.

Tento Add-In byl vytvořen členy Microsoft ASP.NET teamu a pěkný článek o jeho použití a filozofii naleznete na blogu Scotta Guthrieho.

Posted by mad | 0 Comments
Vedeno pod:

SQL Server 2005, Visual Studio 2005 and BizTalk Server 2006 budou 7 listopadu!

Jak bylo oznámeno dnes na TechEdu, ostré verze dlouho očekavaných MS produktů budou uvolněny  v týdnu od 7 listopadu. Podrobnosti zde...

Dále by měl být během zítřka na MSDN k dispozici pro download nový build SQL 2005  - SQL server 2005 June CTP. Více zde...

Posted by mad | 0 Comments
Vedeno pod:

Enterprise Library

Právě byla uvolněna dlouho očekávaná finální verze Enterprise Library. Jedná se o dřive samostatně dostupné aplikační bloky, uspořádané nyní do jednoho balíku.

Enterprise library ve verzi  "January 2005" obsahuje následující komponenty:

 • Caching Application Block
 • Configuration Application Block
 • Cryptography Application Block
 • Data Access Application Block
 • Exception Handling Application Block
 • Logging & Instrumentation Application Block
 • Security Application Block

Knihovna je dostupná včetně zdrojových kódů, množství přikladů a podrobné dokumentace. Další informace naleznete na zde.

Posted by mad | 0 Comments
Vedeno pod:

Co dělat, když přestane fungovat form submit

Nedávno na jednom z našich serverů přestalo z ničeho nic fungovat odesílání formuláře z běžné aspx stránky. Po stisku tlačítka neproběhl POST a vše vypadalo jako by tlačítko nebylo vůbec stisknuto. Při zkoumání zdrojového kódu vygenerované stránky bylo jasné, že problém bude někde ve validaci formuláře na klientské straně. Kód ve stránce obsahoval v elementu form následující skript <form ... onsubmit="if (!ValidatorOnSubmit()) return false;" ...> Funkce ValidatorOnSubmit() začala vracet neustále false.

function ValidatorOnSubmit()
{
   if (Page_ValidationActive) {
      return ValidatorCommonOnSubmit();
   }
   return true;
 }

Problém musel tedy být někde ve funkci ValidatorCommonOnSubmit(). Tato funkce se nachází v souboru WebUIValidation.js, který je nainstalován v adresáři aspnet_client. Funkce ValidatorCommonOnSubmit() vypadá takto:

function ValidatorCommonOnSubmit()
{
   event.returnValue = !Page_BlockSubmit;
   Page_BlockSubmit = false;
 }
 
Při porovnání s jinými servery kde vše fungovalo správně bylo vidět, že funkce vypadá poněkud jinak...
 
function ValidatorCommonOnSubmit()
{
   var result = !Page_BlockSubmit;
   Page_BlockSubmit = false;
   event.returnValue = result;
   return result;
 }
 
Jak však došlo k tomuto problému? Zdá se, že vše měl na svědomí hotfix pro .NET Framework 1.1, který přepsal funkci ValidatorCommonOnSubmit() její starou verzí, která pochází z doby kdy framework generoval skript pro form element jako <form ... onsubmit="ValidatorOnSubmit();" ...>.

Jako řešení tedy stačí aktualizovat funkci ValidatorCommonOnSubmit().
Posted by mad | 3 Comments
Vedeno pod:
 
Vyvojar.cz na prodej!