Určitě se Vám někdy stalo, že jste chtěli použít Binding na statickou vlastnost a ono to jednoduše nešlo. Nyní je vše jinak a velice jednoduše můžete nabindovat cokoli z UI na statickou vlastnost.

Notifikace změny statické vlastnosti se může provádět dvěma způsoby:

  1. pomocí static event EventHandler <název-vlastnosti>Changed – pokud máme ovšem více statických vlastností, musíme mít více handlerů.
  2. nebo pomocí static event EventHandler<PropertyChangedEventArgs> StaticPropertyChanged – kde jednoduše předáme pouze název vlastnosti

Další změnou je i syntaxe Bindingu, která využívá klasické závorky: Text="{Binding Path=(local:Class1.Abc)}"

Xaml i code-behind je pro oba případy stejný

image

image

Add 1.

image

Add 2.

image