Při čtení knížky jsem narazil na možnost definovat sloupec jako sparse column, který nějak efektivněji pracuje s null hodnoty. Rozhodl jsem se udělat pár testů. Mám dvě databáze a v každé databázi jednu tabulku:

  1: -- databaze ve ktere budou nektere sloupce SPARSE NULL
  2: CREATE DATABASE SPARSENULLDB ON PRIMARY
  3: ( NAME = N'SPARSENULLDB', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SPARSENULLDB.mdf',
  4:   SIZE = 3MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10% )
  5: LOG ON
  6: ( NAME = N'SPARSENULLDB_Log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SPARSENULLDB.ldf',
  7:   SIZE = 2MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10MB)
  8:   
  9: -- database ve ktere budou nektere sloupce NULL
 10: CREATE DATABASE NULLDB ON PRIMARY
 11: ( NAME = N'NULLDB', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\NULLDB.mdf',
 12:   SIZE = 3MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10% )
 13: LOG ON
 14: ( NAME = N'NULLDB_Log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\NULLDB.ldf',
 15:   SIZE = 2MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10MB)

V každé DB je jedna tabulka, kde v první databázi obsahuje tabulka sparse columns a v druhé nikoliv

  1: -- Vytvorim si odpovidajici tabulky
  2: use SPARSENULLDB
  3: CREATE TABLE Address
  4: (AddressID    INT      IDENTITY(1,1),
  5: AddressType    VARCHAR(20)  NOT NULL,
  6: AddressLine1  VARCHAR(50)  NOT NULL,
  7: AddressLine2  VARCHAR(50)  SPARSE NULL,
  8: AddressLine3  VARCHAR(50)  SPARSE NULL,
  9: City      VARCHAR(50)  NOT NULL,
 10: StateProvince  VARCHAR(50)  SPARSE NULL,
 11: Country      VARCHAR(70) SPARSE NULL,
 12: CONSTRAINT pk_customeraddress PRIMARY KEY(AddressID)) 
 13: GO
 14:  
 15: use NULLDB
 16: CREATE TABLE Address
 17: (AddressID    INT      IDENTITY(1,1),
 18: AddressType    VARCHAR(20)  NOT NULL,
 19: AddressLine1  VARCHAR(50)  NOT NULL,
 20: AddressLine2  VARCHAR(50)  NULL,
 21: AddressLine3  VARCHAR(50)  NULL,
 22: City      VARCHAR(50)  NOT NULL,
 23: StateProvince  VARCHAR(50)  NULL,
 24: Country      VARCHAR(70) NULL,
 25: CONSTRAINT pk_customeraddress PRIMARY KEY(AddressID)) 
 26: GO

Povinné jsou položky AddressType, AddressLine1 a City a tyto povinné položky jsem naplnil stejnými daty

 • AddressType – a (10) – 10x písmeno ‘a’
 • AddressLine1 – a(30) – 30x písmeno ‘a’
 • City– a(30) – 30x písmeno ‘a’

Zde jsou výsledky:

 1. Databáze s tabulkou, která obsahuje sparse columns
  1. 100 000 řádků   = 11 403 264 bytes
  2. 1 000 000 řádků  = 104 529 920 bytes
  3. 10 000 000 řádků = 937 951 232 bytes
 2. Databáze s tabulkou, která neobsahuje sparse columns
  1. 100 000 řádků   = 12 582 912 bytes
  2. 1 000 000 řádků  = 104 529 920 bytes
  3. 10 000 000 řádků = 1 031 798 784 bytes

Pro větší počet dat jsem to už nezkoušel, na mojem nb to bylo dosti časově náročné.

Výsledky mě nějak extra nenadchly, moc velké rozdíly v tom nevidím….možná to pochopím později, až se budu v SQL serveru více orientovat :-)