Dnes jsem si na jednom fóru přečetl příspěvek, kde měl uživatel následující problém: Měl vytvořených několik EventHandlerů

public static void A(object sender, EventArgs e)
{
  MessageBox.Show("a");
}
...
public static void H(object sender, EventArgs e)
{
  MessageBox.Show("h");
}

a chtěl, že když uživatel klikne na tlačítko tak se aby provedla událost, kterou si přečetl ze vstupního souboru (ve vstupním souboru byl pouze seznam metod, tedy A, B, C, atd.). Docela dlouho mi trvalo než jsem se dopídil k řešení a tady je:

// získám si objekt EventInfo reprezentující událost Click
EventInfo eInfo = typeof(Button).GetEvent("Click");
// název obslužné metody získám z ComboBoxu (alternativa ke vstupnímu souboru)
// ComboBox obsahuje seznam metod (A, B, C, atd.)
string methodName = comboBox1.SelectedItem.ToString();
// na základě názvu obslužné metody si získám objekt MethodInfo
MethodInfo mInfo = typeof(Form1).GetMethod(methodName);
// a nakonec zavolám mojí metodu s parametry eInfo a mIinfo
AddEventHandler(eInfo, mInfo);
Moje metoda AddEventHandler zaregitruje posluchače pro událost Click
private void AddEventHandler(EventInfo eInfo, MethodInfo mInfo)
{
  // Vytvořím si delegáta, kde prvním parametrem bude typ (EventHandler),
  // druhým null a třetím metoda, která mi obslouží danou událost
  Delegate d = Delegate.CreateDelegate(eInfo.EventHandlerType, null, mInfo);
  // pomocí metody GetAddMethod bude schopni přidat EventHandler danému zdroji (tlačítku)
  MethodInfo addHandler = eInfo.GetAddMethod();
  // vytvořím si pole parametrů - parametr ovšem bude jeden a to delegát, který bude obsluhovat událost
  Object[] handlerArgs = { d };
  // a na závěr provedeme přidání EventHandleru našemu tlačíku
  addHandler.Invoke(button1, handlerArgs);
}

Třeba to někomu pomůže. I já sám se jednou setkal s podobným problémem a vyřešil jsem to tehdy buď použitím switche či konstrukce if-else. Tohle řešení mi ovšem příjde efektivnější. Přece jen, kdybych měl 100 obslužných metod, tak bych těch if-else konstrukcí bylo docela požehnaně.