Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc
Titulní Blogy Fotky Soubory

keby

 • Generická bázová trieda pre WinForm a designer

  Ako som zistil, čo pre vačšinu z Vás asi prekvapenie nebude, designer pre win form aplikácie nepodporuje generickú bázovú triedu.

  Kedže sa snažím hrať s MVP paternom, vcelku by sa mi tá jeho podpora hodila. A síce som nenašiel "dokonalé" riešenie, ale pomohlo za vcelku malú pracnosť.

  Potreboval som niečo na štýl ...

   public partial class frmMainApplicationFormView : ViewBaseApplicationForm<ApplicationFormViewPresenter>, IDefaultFormView

   

  kde ViewBaseApplicationForm je bázová trieda, ktorá ma vlastnosť na vracanie inštancie Presenter typu  ApplicationFormViewPresenter a zároveň implementuje rozhranie IDefaultFormView.

  Podstatné však na  ViewBaseApplicationForm je to, že je tam implementovaná určitá funkcionalita a ponúka prístup priamo na presenter daného typu.

  Využil som tie potvory typu #define a #if, s tým strašne zložitým názvom. A to následne :


  #if DESIGN
      public partial class frmMainApplicationFormView : LegacyForm, IPresenterWrapper<ApplicationFormViewPresenter>, IDefaultFormView
      {
          #region IPresenterWrapper<ApplicationFormViewPresenter> Members

          public ApplicationFormViewPresenter Presenter
          {
              get
              {
                  throw new NotImplementedException();
              }
              set
              {
                  throw new NotImplementedException();
              }
          }

          #endregion
  #else
      public partial class frmMainApplicationFormView : ViewBaseApplicationForm<ApplicationFormViewPresenter>, IDefaultFormView
      {
  #endif

  ....

  .....

  }

  LegacyForm je bázová trieda pre formulár.  Samozrejme, može byť aj Form, hlavne nie je generická :). IPresenterWrapper je interface, ktorý je definovaný tak, aby obsahoval vlastnosti a prípadne metódy, ktoré implementuje bázová trieda ViewBaseApplicationForm. Nebolo až tak tažké ho vytvoriť, pravé tlačitko, refactor... Pre prípadne umožnenie override metód musí tieto metódy implementovat LegacyForm, v tom prípade by sa možno mala volať ViewBaseApplicationFormWrapper.Ale veď všetko cez eventy, nie ? :)


  Takže si takto pripravím formulár ( šablona alebo snippet to vcelku rieši )  a dám implemetovať interface IPresenterWrapper. To že je to defaultná implementacia s "throw new Not..." designeru zatial nevadí.

  A potom stačí na prepnutie do design módu zadať #define DESIGN.

   

  No neviem či Vám to mohlo, me zatiaľ hej.

  Inak pardon za gramatiku, preklepy atď.

Powered by Community Server (Personal Edition), by Telligent Systems
Vyvojar.cz na prodej!