Prohlížení podle štítků

Export-Jpeg
Dalsim krokem ve skriptu co pisu je ukladani bitmap do JPEGu. Funkce opet bitmapu bere z pipeline. function Export - Jpeg { param ( $ fileName = $( throw 'No filename specified' ), $ quality = 75 ) begin { function Get - ImageEncoder ($ mimeType ) { [ Read More...
Resize-Bitmap
Jednoducha funkce ktera si z pipeline vezme bitmapu a vrati jeji zmensenou kopii [ void ][ Reflection . Assembly ]:: LoadWithPartialName ( 'System.Drawing' ) function Resize - Bitmap ($ width , $ height ) { begin { $ unsupportedPixelFormats = 'Format1bppIndexed' Read More...
Vyvojar.cz na prodej!