Gacutil Post-build Event

set PROCESSOR_ARCHITEW6432 >nul 2>nul

if ErrorLevel 0 (
    set NATIVE_PFILES=%ProgramW6432%
    set IS_WOW64=TRUE
) else (
    set NATIVE_PFILES=%ProgramFiles%
)

set BIN=%NATIVE_PFILES%\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin
set BIN64=%BIN%\x64

"%BIN%\gacutil.exe" /nologo /i "$(TargetPath)" /f

if (%IS_WOW64%) equ (TRUE) (
    "%BIN64%\gacutil.exe" /nologo /i "$(TargetPath)" /f
)
Zveřejněno 29 listopadu 08 11:34 by jachymko
Vedeno pod:

Komentář

Žádné komentáře
Neregistrovaní uživatele nemužou přidávat komentáře.
Vyvojar.cz na prodej!