Letošní březen je skutečně měsícem Internetu. O2 představil svou velkoobchodní nabídku, ze které vychází že rychlost ADSL bude začínat na 2Mbit a u ostatních tarifů se rychlost zdvojnásobí. (Bohužel jen download, upload zustane stejny...)

Podle všeho ale to nebude navyšování poslední. Podle tiskové zprávy GTS se rychlost linek muže dostat až na 24Mbit. No to už stojí za to zvolat WOW.
Tak teď ještě ať se ta infrastruktura i trochu rozrusta.

Tisková zpráva GTS: 

Společnost GTS Novera plánuje od 1. dubna razantně zvýšit rychlosti připojení, a to až na 8 Mbit/s, přičemž nejnižší rychlostí pro stahování dat bude rychlost 2 Mbit/s. Navýšení rychlostí se bude týkat nových a postupně i stávajících zákazníků. Konkrétnější nabídka bude zveřejněna do konce března. Další výrazné zrychlení je plánováno v průběhu nejbližších měsíců, kdy společnost spustí technologii, která zákazníkům připojeným do její infrastruktury umožní stahovat data o rychlosti blížící se úrovni 24 Mbit/s.