Máme tu nový rok a s ním je tu i jedna novela, která podstatně změní příjmy osob pracujících na základě autorské smlouvy.
Do konce roku 2006 mohli i programátoři uzavírat na jednotlivé projekty smlouvy podle autorského zákona a v mnoha případech tak jistě činnili. Pokud pro účely platby sociálního pojištění neprohlásili, že se jedná o soustavnou činnost, nemuseli tyto příjmy zahrnovat do základu pro výpočet této "sociální daně" (s pojištěním to nemá opravdu nic společného), a tak ušetřit pěknou sumu peněz.

S příchodem tohoto roku to však končí. Při novele zákona o důchodovém pojištění, došlo ke zrušení oné "magické větičky":
pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon v článku 3) §9 uvedeného zákona, která nabývá účinnosti 1.1. 2007, takže rok 2006 je posledním rokem, kdy je této kličky v zákoně možné využít a "namastit si kapsu" při letošním zúčtování se státem.

Pokud náhodou víte i o jiné kličce, sem s ní.

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/duchodpoj/cast2.aspx