Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

Prohlížení podle štítků

Všechny štítky » COBIT   (RSS)

ME4 Poskytnutí IT řízení

Článek ze série COBIT ME4.1 Vytvoření IT Řídícího Frameworku Pracuj se správní radou na definici a vytvoření IT Frameworku pro řízení (včetně vedení) procesů, rolí a odpovědnosti, požadavků na informace a organizačních struktur tak, aby bylo zajištěno,
Posted by dotnet | 0 Comments

ME3 Zajištění shody s předpisy

Článek ze série COBIT ME3.1 Identifikace práva a regulací mívají potencionální dopad na IT Vymez a implementuj postup k zajištění včasné identifikaci místního a mezinárodního práva, smluv, politik a regulačních požadavků týkajících se informací, dodání
Posted by dotnet | 0 Comments

ME2 Monitoring a vyhodnocení interního řízení

Článek ze série COBIT ME2.1 Monitoring interního řídícího Frameworku Průběžně sleduj IT řídící prostředí a řídící Framework. Prozkoumej používané průmyslově osvědčené praktiky a poměřuj jejich výkon, tento postup by měl být použitý na zlepšení IT řízení
Posted by dotnet | 0 Comments

ME1 Monitoring a vyhodnocení IT výkonu

Článek ze série COBIT ME1.1 Přístup k monitoringu Ujisti se, že management definuje obecný Framework monitoringu a postupy, které definují rozsah, metodologii a procesy, pro monitorování IT příspěvků do výsledků správy podnikového portfolia a procesů
Posted by dotnet | 0 Comments

DS13 Správa provozu

Článek ze série COBIT DS13.1 Provozní postupy a instrukce Definuj, implementuj a udržuj standardní postupy pro provoz IT a ujisti se, že je personál obeznámen se všemi úkoly, které se jich týkají. Provozní postupy by měly zahrnovat změnu předání (formální
Posted by dotnet | 0 Comments

DS12 Správa fyzického prostředí

Článek ze série COBIT DS12.1 Výběr a uspořádání Definuj a vyber fyzická místa pro IT vybavení podporující technologické strategie spojené s business strategií. Výběr a návrh rozložení míst by měl brát v úvahu riziko spojené s přírodními a člověkem způsobenými
Posted by dotnet | 0 Comments

DS11 Správa dat

Článek ze série COBIT DS11.1 Business požadavky pro data management Nastav opatření pro zajištění doručení dokumentů očekávaných businessem. Zajistěte, aby všechny údaje získané z businessu byly zpracovávány, všechny výstupy vyžadované business byly připraveny
Posted by dotnet | 0 Comments

DS10 Správa problémů

Článek ze série COBIT DS10.1 Identifikace a klasifikace problémů Implementuj procesy pro reportování a klasifikaci problémů, které byly identifikovány jako součást správy chyb. Tyto kroky klasifikace problému jsou podobné jako kroky v klasifikaci mimořádných
Posted by dotnet | 0 Comments

DS9 Správa konfigurace

Článek ze série COBIT DS9.1 Úložiště konfigurace a výchozí bod Vytvoř centrální úložiště pro všechny relevantní informace o konfiguračních položkách. Tento repozitář musí obsahovat hardware, aplikační software, middleware, parametry, dokumentaci, postupy
Posted by dotnet | 0 Comments

DS8 Správa Service Desk a incidentů

Článek ze série COBIT DS8.1 Service Desk Zřiď funkční service desk, který bude vykonávat uživatelské rozhraní k IT, k registraci, komunikaci, odesílání a analýze všech hovorů, ohlášených mimořádných událostí, požadavky na provoz a informační požadavky.
Posted by dotnet | 0 Comments

DS7 Vzdělávání a školení uživatelů

Článek ze série COBIT DS7.1 Identifikuj potřeby na vzdělání a školení Stanov a pravidelně aktualizuj osnovy pro jednotlivé cílové skupiny zaměstnanců, které budou posuzovat: • Současné a budoucí obchodní potřeby a strategie • Firemní hodnoty (etické hodnoty,
Posted by dotnet | 0 Comments

DS6 Identifikace a alokace nákladů

Článek ze série COBIT DS6.1 Definice služeb Identifikuj všechny IT náklady a namapuj je na IT služby tak, abys vytvořil přehledný model nákladů. IT služby by měli být namapovány na business procesy tak, aby business mohl identifikovat služby a jejich
Posted by dotnet | 0 Comments

DS5 Zabezpečení systémové bezpečnosti

Článek ze série COBIT DS5.1 Management IT bezpečnosti Spravuj IT zabezpečení na nejvyšší odpovídající organizační úrovni, tak aby řízení bezpečnostních opatření bylo v souladu s obchodními požadavky. DS5.2 IT Plán bezpečnosti Využij požadavky business
Posted by dotnet | 0 Comments

DS4 Zajištění kontinuity služeb

Článek ze série COBIT DS4.1 IT Continuity Framework Vytvoř Framework pro IT kontinuitu podpory firemního nepřetržitého provozu konzistentním procesem. Cílem Frameworku je pomáhat určovat požadované odolnosti infrastruktury a řídit vývoj zotavení po havárii
Posted by dotnet | 0 Comments

DS3 Správa výkonu a kapacit

Článek ze série COBIT DS3.1 Plánování výkonu a kapacity Zaveď proces plánování k přezkumu výkonu a kapacity IT zdrojů tak, aby bylo zajištěno, že náklady, kapacity a výkon jsou k dispozici pro dodání dohodnuté zátěže, stanovené na základě dohod o úrovni
Posted by dotnet | 0 Comments
Více článků Další stránka »
 
Vyvojar.cz na prodej!