Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

ME1 Monitoring a vyhodnocení IT výkonu

Článek ze série COBIT
ME1.1 Přístup k monitoringu

Ujisti se, že management definuje obecný Framework monitoringu a postupy, které definují rozsah, metodologii a procesy, pro monitorování IT příspěvků do výsledků správy podnikového portfolia a procesů programového managementu. Tyto procesy jsou specifické pro dodávku IT kapacit a služeb. Framework by měl být integrován s podnikovým systémem řízení výkonnosti.

ME1.2 Definice a sběř dat pro monitoring

Ujisti se, že IT management pracující s business, vytvoří definici vyváženého souboru výkonnostních cílů, opatření, měření a měřítek. Tento soubor musí být podepsán businessem nebo jinou relevantní zúčastněnou stranou. Výkonové ukazatele by měly zahrnovat:

• Business příspěvek do financí

• Výkon proti strategickému businessu a IT plánu

• Řízení rizik a shody s předpisy

• Vnitřní a vnější spokojenosti uživatelů

• Klíčové IT procesy, včetně vývoje a poskytování služeb

• Další činnosti zaměřené například na nově vznikající technologie, infrastrukturu, business a znalosti IT personálu

Pro reporting aktuálního stavu vůči cílům by měly být definovány procesy pro sběr aktuálních a přesných údajů.

ME1.3 Metody monitorování

Ujistěte se, že proces sledování využívá metodu (např. Balanced Scorecard), která obsahuje stručný pohled na IT výkon a zapadá do systému podnikového monitoringu.

ME1.4 Hodnocené výkonu

Pravidelně přezkoumávej výkon vůči cílům, prováděj analýzu příčin a inicializuj nápravná opatření k řešení těchto základních příčin.

ME1.5 Řídící a výkonný reporting

Pro kontrolu pokroku společnosti vrcholovým vedením poskytni manažerské reporty. Reporty by měly být směřovat k definovaným cílům, zejména ve vztahu k výkonu podnikového portfolia IT investičních programů, úrovni služeb jednotlivých programů a přínosů IT k tomuto výkonu. Reporty stavu by měly obsahovat úroveň dosažení rozsahu plánovaných cílů, získané výsledky, které výkonnostní cíle byly splněny a která rizika byla zmírněna. Po přezkumu by měli být identifikovány veškeré odchylky od očekávaných výsledků a měly by byt zahájeny a reportovány odpovídající opatření pro management.

ME1.6 Nápravná opatření

Identifikuj a iniciuj nápravná opatření na základě monitorování výkonnosti, vyhodnocení a reportingu . Což zahrnuje navazující kontrolu všech monitorování, vykazování a hodnocení s:

• Přezkum, vyjednávání a vytvoření odpovědí managementu

• Přidělení odpovědnosti za opravy

• Sledování výsledků spáchaných akcí

Článek ze série COBIT

Zveřejněno 2. srpna 2012 18:19 by dotnet

Komentář

Žádné komentáře

Neregistrovaní uživatele nemužou přidávat komentáře.
 
Vyvojar.cz na prodej!