Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

srpen 2012 - Posts

ME4 Poskytnutí IT řízení

Článek ze série COBIT ME4.1 Vytvoření IT Řídícího Frameworku Pracuj se správní radou na definici a vytvoření IT Frameworku pro řízení (včetně vedení) procesů, rolí a odpovědnosti, požadavků na informace a organizačních struktur tak, aby bylo zajištěno,
Posted by dotnet | 0 Comments

ME3 Zajištění shody s předpisy

Článek ze série COBIT ME3.1 Identifikace práva a regulací mívají potencionální dopad na IT Vymez a implementuj postup k zajištění včasné identifikaci místního a mezinárodního práva, smluv, politik a regulačních požadavků týkajících se informací, dodání
Posted by dotnet | 0 Comments

ME2 Monitoring a vyhodnocení interního řízení

Článek ze série COBIT ME2.1 Monitoring interního řídícího Frameworku Průběžně sleduj IT řídící prostředí a řídící Framework. Prozkoumej používané průmyslově osvědčené praktiky a poměřuj jejich výkon, tento postup by měl být použitý na zlepšení IT řízení
Posted by dotnet | 0 Comments

ME1 Monitoring a vyhodnocení IT výkonu

Článek ze série COBIT ME1.1 Přístup k monitoringu Ujisti se, že management definuje obecný Framework monitoringu a postupy, které definují rozsah, metodologii a procesy, pro monitorování IT příspěvků do výsledků správy podnikového portfolia a procesů
Posted by dotnet | 0 Comments
 
Vyvojar.cz na prodej!