Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

DS12 Správa fyzického prostředí

Článek ze série COBIT
DS12.1 Výběr a uspořádání

Definuj a vyber fyzická místa pro IT vybavení podporující technologické strategie spojené s business strategií. Výběr a návrh rozložení míst by měl brát v úvahu riziko spojené s přírodními a člověkem způsobenými katastrofami. Také by mělo brát ohled na příslušné zákony a předpisy, jako je zdraví a bezpečnostní předpisy.

DS12.2 Měření fyzické bezpečnosti

Definuj a realizuj měření fyzických bezpečnostních opatření, v souladu s obchodními požadavky. Opatření by měla zahrnovat, ale neměla být omezena, uspořádáním perimetru bezpečnosti, bezpečnostními zónami, umístěním kritických zařízení, a dopravní a přijímací oblasti. Zejména by měla držet nízký profil přítomnosti kritických IT operací. Je třeba stanovit odpovědnost fyzické bezpečnosti za sledování a postupy pro hlášení a řešení bezpečnostních incidentů.

DS12.3 Fyzický přístup

Definuj a zaveď postupy pro udělení, omezení a zrušení přístupů do prostor, budov a ploch podle potřeb zákazníka, včetně mimořádných událostí. Přístup do prostor, budov a areálů by měl být zdůvodněn, autorizován, logován a monitorován. To platí pro všechny osoby vstupující do prostor, včetně zaměstnanců, dočasných zaměstnanců, klientů, dodavatelů, ostatních osob nebo na jakoukoliv jinou třetí stranu.

DS12.4 Ochrana vůči faktorům prostředí

Navrhni a realizuj opatření pro ochranu před vlivy prostředí. Nainstaluj specializované zařízení pro sledování a řízení prostředí.

DS12.5 Správa fyzického vybavení

Spravuj zařízení, včetně napájení a komunikačních vybavení, v souladu se zákony a předpisy, technickými a business požadavky, specifikací dodavatelů a zdravotních a bezpečnostních pokynů.

Článek ze série COBIT

Zveřejněno 31. července 2012 20:33 by dotnet

Komentář

Žádné komentáře

Neregistrovaní uživatele nemužou přidávat komentáře.
 
Vyvojar.cz na prodej!