Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

DS11 Správa dat

Článek ze série COBIT
DS11.1 Business požadavky pro data management

Nastav opatření pro zajištění doručení dokumentů očekávaných businessem. Zajistěte, aby všechny údaje získané z businessu byly zpracovávány, všechny výstupy vyžadované business byly připraveny a dodány, a že je podporováno znovuspuštění a přepracování.

DS11.2 Ujednání skladování a uchování

Definuj a zaveď postupy pro ukládání dat a jejich archivaci, tak aby data zůstávala přístupná a použitelné. Postupy by měly zvážit požadavky na načtení, efektivnost nákladů a pokračující bezúhonnost a bezpečnostní požadavky. Zřiď dohody skladování a uchovávání ke splnění právních, regulačních a obchodních požadavků na dokumenty, data, archivy, programy, reporty a zprávy (příchozí i odchozí), jakožto i pro data (klíče, certifikáty) používaná pro jejich šifrování a ověřování.

DS11.3 Knihovna médií Management Systém

Definuj a zaveď postupy pro správu inventáře médií a zajisti jejich použitelnost a integritu. Postupy by měly zajistit včasné přezkoumání a následná opatření na případné upozornění na nesrovnalosti.

DS11.4 Likvidace

Definuj a zaveď postupy pro zamezení přístupu k citlivým datům a softwaru u vybavení nebo médií, když jsou zlikvidovány nebo převedena na jiné využití. Tyto postupy by měly zajistit, aby údaje, označené jako smazané nebo likvidovat nebylo možné obnovit.

DS11.5 Záloha a obnova

Definuj a zaveď postupy pro zálohování a obnovu systémů, dat a dokumentace v souladu s obchodními požadavky a plánem kontinuity. Ověř soulad s postupy zálohování a ověř schopnosti a čas potřebný pro úspěšnou a kompletní rekonstrukci. Otestujte zálohovací média a procesy obnovení.

DS11.6 Požadavky na bezpečnost pro data management

Zaveď opatření pro identifikaci citlivých zpráv a uplatni bezpečnostní požadavky týkajících se přijetí, zpracování, fyzického úložiště a výstupu dat citlivých zpráv. Sem patří fyzické záznamy, datové přenosy a veškerá data uložená mimo firmu.

Článek ze série COBIT

Zveřejněno 30. července 2012 19:57 by dotnet

Komentář

Žádné komentáře

Neregistrovaní uživatele nemužou přidávat komentáře.
 
Vyvojar.cz na prodej!