Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

DS9 Správa konfigurace

Článek ze série COBIT
DS9.1 Úložiště konfigurace a výchozí bod

Vytvoř centrální úložiště pro všechny relevantní informace o konfiguračních položkách. Tento repozitář musí obsahovat hardware, aplikační software, middleware, parametry, dokumentaci, postupy a nástroje pro ovládání, přístup a používání systémů a služeb. Relevantní informace musí obsahovat jméno, čísla verze a detaily licence. Pro každý systém a sužbu by měla být stanovena výchozí jako záchytný bod, ke kterému je možné se vrátit po změnách.

DS9.2 Identifikace a správa konfiguračních položek

Zaveď postupy pro:

• Identifikaci konfiguračních položek a jejich atributy

• Zaznamenávej nové, upravené a smazané položky konfigurace

• Identifikuj a udržuj vztahy mezi konfiguračními položkami v konfiguračním úložišti

• Aktualizuj existující konfigurační položky do repositáře konfigurace

• Zabraňte zařazení neoprávněného softwaru

Tyto postupy by měly zajistit řádné povolení a logování všech akcí v konfiguračním úložišti a musí být řádně propojeny s řízením změn a postupy správy problémů.

DS9.3 Kontrola integrity konfigurace

Zkontroluj a pravidelně ověřuj, za pomocí vhodných nástrojů, stav konfiguračních položek, tak abyste potvrdili integritu současných a historických konfiguračních dat a pro porovnání vůči aktuální situaci. Pravidelně přezkoumejte existenci osobního softwaru, nebo softwaru bez licence či jiných softwarových instancí mimo současných licenčních smlouvy (vůči politice použití softwaru). Chyby a odchylky by měly být nahlášeny a opraveny.

Článek ze série COBIT

Zveřejněno 29. července 2012 23:02 by dotnet

Komentář

Žádné komentáře

Neregistrovaní uživatele nemužou přidávat komentáře.
 
Vyvojar.cz na prodej!