Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

DS6 Identifikace a alokace nákladů

Článek ze série COBIT
DS6.1 Definice služeb

Identifikuj všechny IT náklady a namapuj je na IT služby tak, abys vytvořil přehledný model nákladů. IT služby by měli být namapovány na business procesy tak, aby business mohl identifikovat služby a jejich účetní stupně.

DS6.2 IT účetnictví

Zachyť a alokuj skutečné náklady podle definovaného modelu nákladů. Rozdíly mezi očekávanými a skutečnými náklady by měly být analyzovány a vykazovány v souladu s podnikovým finančním měřicím systémem.

DS6.3 Modelování nákladů a účtování

Na základě definice služby, definuj nákladový model, který bude zahrnovat přímé, nepřímé a režijní náklady na služby a bude podporovat výpočet sazeb a vrácení peněz za služby. Náklady v modelu by měl být v souladu s podnikovými postupy účtování nákladů. IT model nákladů by měl zajistit to, aby zpoplatňování služeb bylo identifikovatelné, měřitelné a předvídatelné uživateli pro podporu správného používání zdrojů. Správa uživatelů by měl být schopna ověřit skutečnou spotřebu a zpoplatnění služeb.

DS6.4 Údržba modelu nákladů

Pravidelně přezkoumávej a porovnávej náklady/ poplatky modelu pro udržení jeho relevantnosti a vhodnosti pro rozvíjející se business a technologickou inovaci.

Článek ze série COBIT

Zveřejněno 28. července 2012 11:05 by dotnet

Komentář

Žádné komentáře

Neregistrovaní uživatele nemužou přidávat komentáře.
 
Vyvojar.cz na prodej!