Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

červenec 2012 - Posts

DS13 Správa provozu

Článek ze série COBIT DS13.1 Provozní postupy a instrukce Definuj, implementuj a udržuj standardní postupy pro provoz IT a ujisti se, že je personál obeznámen se všemi úkoly, které se jich týkají. Provozní postupy by měly zahrnovat změnu předání (formální
Posted by dotnet | 0 Comments

DS12 Správa fyzického prostředí

Článek ze série COBIT DS12.1 Výběr a uspořádání Definuj a vyber fyzická místa pro IT vybavení podporující technologické strategie spojené s business strategií. Výběr a návrh rozložení míst by měl brát v úvahu riziko spojené s přírodními a člověkem způsobenými
Posted by dotnet | 0 Comments

DS11 Správa dat

Článek ze série COBIT DS11.1 Business požadavky pro data management Nastav opatření pro zajištění doručení dokumentů očekávaných businessem. Zajistěte, aby všechny údaje získané z businessu byly zpracovávány, všechny výstupy vyžadované business byly připraveny
Posted by dotnet | 0 Comments

DS10 Správa problémů

Článek ze série COBIT DS10.1 Identifikace a klasifikace problémů Implementuj procesy pro reportování a klasifikaci problémů, které byly identifikovány jako součást správy chyb. Tyto kroky klasifikace problému jsou podobné jako kroky v klasifikaci mimořádných
Posted by dotnet | 0 Comments

DS9 Správa konfigurace

Článek ze série COBIT DS9.1 Úložiště konfigurace a výchozí bod Vytvoř centrální úložiště pro všechny relevantní informace o konfiguračních položkách. Tento repozitář musí obsahovat hardware, aplikační software, middleware, parametry, dokumentaci, postupy
Posted by dotnet | 0 Comments

DS8 Správa Service Desk a incidentů

Článek ze série COBIT DS8.1 Service Desk Zřiď funkční service desk, který bude vykonávat uživatelské rozhraní k IT, k registraci, komunikaci, odesílání a analýze všech hovorů, ohlášených mimořádných událostí, požadavky na provoz a informační požadavky.
Posted by dotnet | 0 Comments

DS7 Vzdělávání a školení uživatelů

Článek ze série COBIT DS7.1 Identifikuj potřeby na vzdělání a školení Stanov a pravidelně aktualizuj osnovy pro jednotlivé cílové skupiny zaměstnanců, které budou posuzovat: • Současné a budoucí obchodní potřeby a strategie • Firemní hodnoty (etické hodnoty,
Posted by dotnet | 0 Comments

DS6 Identifikace a alokace nákladů

Článek ze série COBIT DS6.1 Definice služeb Identifikuj všechny IT náklady a namapuj je na IT služby tak, abys vytvořil přehledný model nákladů. IT služby by měli být namapovány na business procesy tak, aby business mohl identifikovat služby a jejich
Posted by dotnet | 0 Comments

DS5 Zabezpečení systémové bezpečnosti

Článek ze série COBIT DS5.1 Management IT bezpečnosti Spravuj IT zabezpečení na nejvyšší odpovídající organizační úrovni, tak aby řízení bezpečnostních opatření bylo v souladu s obchodními požadavky. DS5.2 IT Plán bezpečnosti Využij požadavky business
Posted by dotnet | 0 Comments

DS4 Zajištění kontinuity služeb

Článek ze série COBIT DS4.1 IT Continuity Framework Vytvoř Framework pro IT kontinuitu podpory firemního nepřetržitého provozu konzistentním procesem. Cílem Frameworku je pomáhat určovat požadované odolnosti infrastruktury a řídit vývoj zotavení po havárii
Posted by dotnet | 0 Comments

DS3 Správa výkonu a kapacit

Článek ze série COBIT DS3.1 Plánování výkonu a kapacity Zaveď proces plánování k přezkumu výkonu a kapacity IT zdrojů tak, aby bylo zajištěno, že náklady, kapacity a výkon jsou k dispozici pro dodání dohodnuté zátěže, stanovené na základě dohod o úrovni
Posted by dotnet | 0 Comments

DS2 Správa služeb třetích stran

Článek ze série COBIT DS2.1 Identifikuj všechny vztahy dodavatelů Identifikuj všechny dodavatelské služby a roztřiď je podle typu dodavatele, významu a kritičnosti. Udržuj formální dokumentaci technických a organizačních vztahů, které pokrývají role a
Posted by dotnet | 0 Comments

DS1 Definice a správa servisního stupně

Článek ze série COBIT DS1.1 Framework správy servisních stupňů Definuj Framework, který poskytuje formalizovaný Service Level Management proces mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Framework bude sloužit pro správu trvajícího sbližování obchodních
Posted by dotnet | 0 Comments

AI7 Instalace a akreditace řešení a změny

Článek ze série COBIT AI7.1 Školení Vyškol pracovníky příslušného oddělení a provozu tak, aby fungovaly v souladu s definovanými školeními a implementačním plánem a souvisejícími materiály, jako součást každého rozvoje informačních systémů, implementace
Posted by dotnet | 0 Comments

AI6 Správa změn

Článek ze série COBIT AI6.1 Standardy a procesy změny Nastav formální postupy řízení změn pro práci standardizovaným způsobem u všech požadavků (včetně údržby a záplaty) na změny v aplikacích, postupech, procesech, systémech, parametrech služeb a platforem.
Posted by dotnet | 0 Comments

AI5 Získání IT zdrojů

Článek ze série COBIT AI5.1 Kontrola získávání Vytvoř a dodržuj množinu postupů a standardů, které je v souladu s procesem organizace zadávání veřejných zakázek a akviziční strategie tak, aby bylo zajištěno, že pořízení IT infrastruktury, zařízení, hardware,
Posted by dotnet | 0 Comments

AI4 Zahájení provozu a používání

Článek ze série COBIT AI4.1 Plánování provozního prostředí Vypracujte plán na identifikaci a dokumentaci veškerých technických aspektů, provozní schopnosti a požadované úrovně služeb tak, aby všechny zúčastněné strany mohli přijmout včasnou odpovědnost
Posted by dotnet | 0 Comments

AI3 Pořízení a správa technologické infrastruktury

Článek ze série COBIT AI3.1 Plán na pořizování technologické infrastruktury Vypracuj plán na pořízení, implementaci a údržbu technologické infrastruktury, která splňuje stanovené business funkční a technické požadavky a je v souladu s firemním směřováním
Posted by dotnet | 0 Comments

AI2 Pořízení a údržba aplikačního software

Článek ze série COBIT AI2.1 High-level Design Přetvoř obchodní požadavky na high-level design specifikaci pro vývoj softwaru, přičemž vezmi v úvahu technologické směry organizace a informační architekturu. Schval u businessu návrh specifikace pro ujištění,
Posted by dotnet | 0 Comments

AI1 Identifikace automatického řešení

Článek ze série COBIT AI1.1 Definice a údržba funkčních Business a Technických požadavků Identifikuj, stanov priority, upřesni a dohodni business funkční a technické požadavky pokrývající celý scope všech iniciativ jež jsou zapotřebí k dosažení očekávaných
Posted by dotnet | 0 Comments
 
Vyvojar.cz na prodej!