Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

červen 2012 - Posts

PO10 Správa projektů

Článek ze série COBIT PO10.1 Framework managementu programu Udržuj program projektů, které souvisejí s portfoliem IT investičních programů. Projekty identifikujte, definujte, hodnoťte, stanovte priority, vybírejte, zahajte, řiďte a kontrolujte. Ujistěte
Posted by dotnet | 1 Comments

PO9 Posuzování a správa IT rizik

Článek ze série COBIT PO9.1 IT a Business risk management uspořádání Integruj IT vedení, řízení rizik a kontrolní Framework organizace (podniku) s Frameworkem pro řízení rizik. Tento postup povede k sblížení rizik organizace se stupněm jejich tolerance.
Posted by dotnet | 0 Comments

PO8 Management kvality

Článek ze série COBIT PO8.1 Systém managementu kvality Vytvoř a udržuj QMS, který bude poskytovat standardní, formální a nepřetržitý přístup k řízení kvality. Zavedený přístup musí být v souladu s business požadavky. QMS musí umět identifikovat kvalitativní
Posted by dotnet | 0 Comments

PO7 Správa lidských zdrojů a zabezpečení odchodů

Článek ze série COBIT PO7.1 Zaměstnanecký nábor a hlídání odchodů Ujisti se, že proces IT náběru zaměstnanců je v souladu s organizačními politikami personálních procesů. Management je zodpovědný za realizaci procesů, které musí zajistit to, aby organizace
Posted by dotnet | 0 Comments

PO6 Komunikace s managementem, cíle a zaměření

Článek ze série COBIT PO6.1 IT pravidla a kontrola prostředí Definuj elementy kontrolního prostředí pro IT v souladu s filozofií podnikového managementu a v souladu s provozními standardy. Tyto prvky mají obsahovat očekávání/požadavky týkající se získání
Posted by dotnet | 0 Comments

PO5 Správa IT investice

Článek ze série COBIT PO5.1 Framework finančního managementu Zaveď finanční Framework pro IT, který bude řídit financování a analýzu nákladů/výhod. Framework bude založený na investicích, službách a majetkových portfoliích. Spravuj portfolia pro IT investiční
Posted by dotnet | 0 Comments

PO4 Definice IT procesů, organizací a vztahů

Článek ze série COBIT PO4.1 IT Framework procesů Jako podporu strategického IT plánu definuj IT Framework procesů. Tento Framework musí zahrnovat strukturu IT procesů jejich vztahy (např. pro řízení procesů kritických míst), vlastnictví, vyspělost, měření
Posted by dotnet | 0 Comments

PO3 Určení technologického směru

Článek ze série COBIT PO3.1 Technologický směr plánování Analyzuj stávající a nově vznikající technologie a naplánuj technologický směr vhodný pro realizaci IT strategie a architekturu obchodních systémů. V tomto plánu vyznač, které technologie mají potenciál
Posted by dotnet | 0 Comments

PO2 Definice informační architektury

Článek ze série COBIT PO2.1 Podnikový model informační architektury Pro zahájení aplikačního vývoje a pro podporu řízení, nastav a spravuj firemní informační model, který bude konzistentní s IT plánem popsaným v PO1. Model musí umožnit optimální tvorbu,
Posted by dotnet | 0 Comments

PO1 Definice strategického IT plánu

Článek ze série COBIT PO1.1 Cenný IT management Spolupracuj s businessem tak, aby ses ujistil, že podnikové portfolio IT investic obsahuje programy, které mají řádné business cases. Identifikuj existenci zabezpečených investic (lišících se složitostí
Posted by dotnet | 0 Comments

COBIT–IT profesionálně

Na úvod, tuto sadu článků na téma COBIT jsem se rozhodl napsat, protože jsem nenašel žádný český zdroj, který by měl popsány základní body tohoto frameworku. Pro ty co ještě o COBITu neslyšely, věřte že je to člen rodiny nejlepších praktik v IT, po jehož
Posted by dotnet | 2 Comments
 
Vyvojar.cz na prodej!