Vítejte na blog.vyvojar.cz Přihlásit | Registrovat | Pomoc

Nástroje SDK 2.0 z bin adresáře

Níže se nacházející seznam obsahuje nástroje dostupné v SDK 2.0 v adresáři bin. Z nějakého důvodu nejsou ani všechny uvedeny v nové dokumentaci msdn2. Například s rc.exe jsem měl opravdu problémy s nalezením MS popisů a genasm.exe prakticky pro MSDN neexistuje, což mě teda docela překvapilo. Seznam nástrojů jsem se rozhodl vytvořit po úspěšném rozchození COM knihovny přes nástroj Type Library Importer, kdy studio selhávalo.  Ne ke všem nástrojům se mi podařilo dohledat kvalitní ukázku, snad MSDN postačí.

Windows Forms ActiveX Control Importer  - AxImp.exe

Nástroj pro konverzi ActiveX ovládacích prvků z Com knihoven do podoby Windows Forms control.

MSDN Codeproject ukázka

Software Publisher Certificate Test Tool  - cert2spc.exe

Nástroj pro konverzi certifikátu/ů X.509 do podoby SPC - Software Publisher's Certificate. Certifikát slouží pro podpis programů, zejména pro použití na internetu.

MSDN MSDN ukázka

Certificate Manager Tool - certmgr.exe

Nástroj pro správu certifikátů.

MSDN MSDN ukázka Eggheadcafe ukázka

CLR Version - clrver.exe

Nástroj pro detekci nainstalovaných .NET Framework CLR - common language runtime.

MSDN

Runtime Debugger - cordbg.exe

Nástroj pro debugování z příkazové řádky. Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nedostačuje debug VS.NET.

MSDN David Kline I David Kline II 

CorFlags Conversion Tool - CorFlags.exe

Nástroj pro změnu vlastností pro spouštění po kompilaci (32/64 bit apl např). Užitečné pokud chcete vyzkoušet výkon aplikace.

MSDN Josh Williams

Web Services Discovery Tool - disco.exe

Vytvoří lokální soubory popisující webové služby(wsdl, disco) skenováním .asmx a .disco souborů.

MSDN MSDN ukázka

Assembly Binding Log Viewer - FUSLOGVW.exe

Nástroj pro logování navazování assembly za běhu programu. Užitečné pro detekci porušených nebo nekorektních vazeb na assembly.

MSDN JanWho ukázka

Global Assembly Cache Tool - gacutil.exe

Nástroj pro výpis a správu assembly v GAC - Global Assembly Cache

MSDN

genasm.exe

Pro MSDN podle všeho neexistuje. Zatím jsem si nenašel čas prozkoumat funkčnost. Jakoukoliv informaci uvítám.

MSIL Disassembler - ildasm.exe

Nástroj pro grafické zobrazení informací o objektech přeložených v MSIL - Microsoft intermediate language (dll/exe).

MSDN Csharphelp ukázka

Visual J# Binary Converter Tool - Jbimp.exe

Nástroj pro konverzi class souborů jazyka java (Bytecode) do MSIL - Microsoft intermediate language.

MSDN Devx ukázka

License Compiler - lc.exe

Nástroj pro čtení textových souborů, které obsahující licenční informace (.licenses), jež mohou být připojeny jako resources ke spustitelným souborům.

MSDN Windows Forms Codeguru

Manifest Generation and Editing Tool - mage.exe

Nástroj pro podporu editace a vytvoření manifestu aplikace.

MSDN

Manifest Generation and Editing Tool, grafický klient - mageui.exe

Nástroj pro podporu editace a vytvoření manifestu aplikace. Narozdíl od konzolového mage má grafikcý interface.

MSDN Developer

Certificate Creation Tool - makecert.exe

Nástroj pro vytváření X.509 certifikátů (pouze pro testovací účely).

MSDN Inventec

Command-Line Debugger - Mdbg.exe

Debugger spustitelný z příkazového řádku, pro managed code.

MSDN David Kine ukázka

Management Strongly Typed Class Generator - MgmtClassGen.exe

Nástroj pro generování Strongly Typed maneged tříd pro konkétní WMI - Windows Management Instrumentation třídu.

MSDN C# Corner ukázka

Manifest Too - mt.exe

Nástroj pro vytváření podepsaných souborů či katalogů. I pro C/C++ aplikace.

MSDN MSDN ukázka

Microsoft Program Maintenance Utility - nmake.exe

Nástroj pro kompilaci projektů. Obdoba linuxového make.

MSDN 15 seconds

Permission Calculator Tool - PermCalc.exe

Nástroj pro nastavení oprávnění pro běh assembly .

MSDN Hernan de Lahitte ukázka

PEVerify Tool - PEVerify.exe

Nástroj pro kontrolu bezpečnosti assembly.

MSDN

Resource Compiler (RC Compiler) - rc.exe

Nástroj pro kompilaci souboru spříponou .rc (resource definition script file) do podoby .res (resource file).

MSDN VbAccelerator

Resource File Generator - ResGen.exe

Nástroj pro konverzi .txt a .resx souborů do formátu .resources souboru (a zpět).

MSDN Interval ukázka

Secutil Tool - SecUtil.exe

Nástroj pro vytažení "strong name information" nebo veřejného klíče pro certifikát X.509 z assembly. Užitečné pro potřeby použití těchto informací v kódu aplikace.

MSDN Codeproject ukázka

Set Registry Tool  - setreg.exe

Nástroj pro změnu registrů  pro šifrování veřejným klíčem.

MSDN

XML Serializer Generator Tool - sgen.exe

Nástroj pro před-generování serializace assembly. Zvyšuje výkon při dynamické serializaci. Vytváří *.XmlSerializers.dll soubor, který je možné číst za běhu. Užitečné pro zvyšování výkonu serializace.

MSDN MarkItUp ukázka

Sign Tool - signtool.exe

Nástroj pro vytvoření a kontrolu digitálního podpisu aplikace. Užitečné pro dávkovou sekvenci operací při tvorbě aplikace.

MSDN Pantaray ukázka

Strong Name Tool - sn.exe

Nástroj pro podpis assembly pomocí strong name. Užitečné pro sdílené knihovny.

MSDN Programátor ukázka

Soapsuds Tool - SoapSuds.exe

Nástroj pro generování xml schématu, proxy třídy nebo assembly pro XML webové služby, využívající remoting technologii. Užitečné pro aplikační přístup k těmto službám.

MSDN Codeproject ukázka

Isolated Storage Tool - StoreAdm.exe

Nástroj pro výpis a správu Isolated storage.

MSDN Dotnetdevs ukázka

Type Library Exporter - TlbExp.exe

Nástroj pro zpřístupnění assembly pro COM. Generování tlb souborů.

MSDN VB.NET Heaven ukázka

Type Library Importer - TlbImp.exe

Nástroj pro konverzi COM knihoven do ekvivalentní podoby CLR - common language runtime assembly. Užitečné pro přesnou konverzi knihovny. VS.NET ne vždy automaticky importuje správně.

MSDN Scrinivas ukázka

Windows Forms Resource Editor - WinRes.exe

Vizuální editor .resx nebo .resources souborů. Užitečné pro lokalizaci aplikací.

MSDN

XML Web Services Description Language Tool - wsdl.exe

Nástroj pro generování kódu pro XML Webové služby a klienty XML Webových služeb z WSDL souborů, XSD schémat a .discomap dokumentů. Užitečné pro generování třídy reprezentující webovou službu.

MSDN Codeproject ukázka

XML Schema Definition Tool - xsd.exe

Nástroj pro vytváření XML schémat, datasetu nebo CLR tříd z XDR, XML, aXSD souborů nebo ze tříd v runtime assembly (exe/dll). Užitečné pro vytvoření tříd z XSD schématu.

MSDN Codeproject ukázka

Zveřejněno 7. října 2006 18:21 by dotnet
Vedeno pod:

Komentář

Žádné komentáře

Neregistrovaní uživatele nemužou přidávat komentáře.
 
Vyvojar.cz na prodej!